Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Gns. husstandens samlede nettoformue
Gns. husstandens samlede nettoformue

Properties

ID hou_wealth_net_avg
Country Danmark
Group Variable
Name Gns. husstandens samlede nettoformue
Description Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version.
Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired)
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (12,0)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2018
Update Frequency Årligt