Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Husstandens samlede formue
Husstandens samlede formue

Properties

ID hou_wealth_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Husstandens samlede formue
Description Formuen i husstanden fordelt på percentiler.
Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen.
Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2015
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_5 Under -754.999 kr
5_10 Fra -754.999 til -447.999 kr
10_25 Fra -447.998 til -93.000 kr
25_50 Fra -92.999 til 66.999 kr
50_75 Fra 67.000 til 786.999 kr
75_90 Fra 787.000 til 2.078.999 kr
90_95 Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr
95_100 Over 3.279.000 kr