Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Gns. husstandens samlede formue
Gns. husstandens samlede formue

Properties

ID hou_wealth_avg
Country Danmark
Group Variable
Name Gns. husstandens samlede formue
Description Den gennemsnitlige formue i husstanden.
Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen.
Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired)
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (12,0)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2015
Update Frequency Årligt