Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Familietype
Familietype

Properties

ID hou_struc_dis
Country Danmark
Group Demografi
Name Familietype
Description Angiver typen af husstand baseret på civilstand og børn. Børn defineres som hjemmeboende børn under 18 år. Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2014
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
coupkid Par med børn
coupnokid Par uden børn
singkid Enlige med børn
singnokid Enlige uden børn
oth Andre Husstande, hvor man ikke entydigt kan sige om det er par eller singler der bor der. F.eks. flere familier eller mange personer (kollektiver).