Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Gennemsnitlig socialklasse
Gennemsnitlig socialklasse

Properties

ID hou_socgrp_score_avg
Country Danmark
Group Demografi
Name Gennemsnitlig socialklasse
Description Den gennemsnitlige socialgruppe for den person i husstanden med højest socialgruppe (hvor overklassen er den højeste).
Socialgrupperne bestemmes ud fra personindkomst, hustandsformue, højst fuldførte uddannelse samt socioøkonomisk status (inddeling af personer i kategorier efter deres primære indkomstkilde/aktivitet i løbet af året) . Ved beregningen af gennemsnit tillægges socialgrupperne følgende værdier

Overklasse: 1
Højere middelklass: 2
Middelklasse: 3
Arbejderklasse: 4
Underklasse: 5.
Defined on Husstande
Data Levels Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired)
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (10,9)
Unit Score
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt