Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Socialklasse
Socialklasse

Properties

ID hou_socgrp_dis
Country Danmark
Group Demografi
Name Socialklasse
Description Socialgruppe for den person i husstanden med højest socialgruppe (hvor overklassen er den højeste).
Socialgrupperne bestemmes ud fra personindkomst, hustandsformue, højst fuldførte uddannelse samt socioøkonomisk status (inddeling af personer i kategorier efter deres primære indkomstkilde/aktivitet i løbet af året).
Defined on Husstande
Data Levels Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
upper Overklasse
highmid Højere middelklasse
mid Middelklasse
work Arbejderklasse
lower Underklasse