Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Gns. højeste personlige indkomst (intervaller)
Gns. højeste personlige indkomst (intervaller)

Properties

ID hou_inco_high_avgrange
Country Danmark
Group Deciler
Name Gns. højeste personlige indkomst (intervaller)
Description Variablen inddeler den gennemsnitlige højeste personlige indkomst for en klynge i ti intervaller. I modsætning til personindkomstfaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, kan den faktiske højeste personlige indkomst meget vel ligge uden for det angivne interval, idet variablen alene beskriver hvilket interval gennemsnittet for hele klyngen falder inden for.
Defined on Husstande
Value Type Category
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 0-199.999 kr
2 200.000 – 299.999 kr.
3 300.000 – 399.999 kr.
4 400.000 – 499.999 kr.
5 500.000 – 599.999 kr.
6 600.000 – 699.999 kr.
7 700.000 – 799.999 kr.
8 800.000 – 899.999 kr.
9 900.000 – 999.999 kr.
10 +1,0 mio. kr.