Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Husstandens disponible indkomst
Husstandens disponible indkomst

Properties

ID hou_inco_avail_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Husstandens disponible indkomst
Description Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2014
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_5 Under 96.920 kr
5_10 Fra 96.920 til 122.814 kr
10_25 Fra 122.815 til 157.889 kr
25_50 Fra 157.890 til 217.719 kr
50_75 Fra 217.720 til 293.306 kr
75_90 Fra 293.307 til 386.163 kr
90_95 Fra 386.164 til 475.547 kr
95_100 Over 475.547 kr