Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Økonomisk trendscore
Økonomisk trendscore
This variable is no longer being updated.

Properties

ID hou_consump_trend
Country Danmark
Group Variable
Name Økonomisk trendscore
Description Geomatics økonomiske trend score, samler økonomiske data over en 6 årig periode, og beregner på baggrund af disse, en score fra -2 til 2.
Scoren er baseret på vores historiske data fra 2011 - 2017 dækkende
- Indkomst
- Formue
- Gennemsnitlig markedsprisudvikling for huspriser – brug af Geomatics AVM produkt

For hver 100m x 100m celle vil vi udregne en score der vægter den økonomiske vækst for hver individuel celle, som måler en overordnet hhv. positiv vækst (1), ingen vækst (0), og negativ vækst (-1).
Cellerne vil ligeledes blive tildelt en faktor i 5 grupper.
Vi tager højde for pris-/lønudvikling i makroøkonomisk perspektiv.
Defined on Husstande
Value Type Category
Source Geomatic
Version 1.9.2018
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
2 2: Positiv vækst ud fra højt økonomisk udgangspunkt
1 1: Positiv vækst ud fra lavt økonomisk udgangspunkt
0 0: Ingen vækst (uanset økonomisk udgangspunkt)
-1 -1: Negativ vækst ud fra højt økonomisk udgangspunkt
-2 -2: Negativ vækst ud fra lavt økonomisk udgangspunkt