Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Forbrugsmodel Storforbruger score
Forbrugsmodel Storforbruger score

Properties

ID hou_consump_spender
Country Danmark
Group Variable
Name Forbrugsmodel Storforbruger score
Description Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som angiver hvorvidt husstanden har et højt eller lavt forbrug generelt.
Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Defined on Husstande
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,3)
Unit Score
Source Geomatic
Version 1.9.2018
Update Frequency Årligt