Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Forbrugsmodel Investeringsprofil score
Forbrugsmodel Investeringsprofil score
This variable is no longer being updated.

Properties

ID hou_consump_invest
Country Danmark
Group Variable
Name Forbrugsmodel Investeringsprofil score
Description Forbrugsmodel score - score fra 1-5 som indikerer i hvor høj grad man ift. gennemsnittet vælger at investere sine penge.
Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Defined on Husstande
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,3)
Unit Score
Source Geomatic
Version 1.9.2018
Update Frequency Årligt