Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Forbrugsmodel Digital score
Forbrugsmodel Digital score
This variable is no longer being updated.

Properties

ID hou_consump_digital
Country Danmark
Group Variable
Name Forbrugsmodel Digital score
Description Forbrugsmodel score - en score fra 1-5, som indikerer i hvor høj grad husstanden ift. den gennemsnitlige dansker - baseret på Gallup data - benytter mobile apps, internet mm.
Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Defined on Husstande
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,3)
Unit Score
Source Geomatic
Version 1.9.2018
Update Frequency Årligt