Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Forbrugsmodel MærkeBevidst score
Forbrugsmodel MærkeBevidst score
This variable is no longer being updated.

Properties

ID hou_consump_brand
Country Danmark
Group Variable
Name Forbrugsmodel MærkeBevidst score
Description Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer om husstanden er mere mærkebevidst end gennemsnittet.
Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Defined on Husstande
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,3)
Unit Score
Source Geomatic
Version 1.9.2018
Update Frequency Årligt