Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Gns. antal biler
Gns. antal biler

Properties

ID hou_car_avail_avg
Country Danmark
Group Variable
Name Gns. antal biler
Description Gns. antal personbiler til rådighed i husstanden. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil.
Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højest 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Defined on Husstande
Data Levels Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (10,6)
Unit Biler
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2023
Update Frequency Årligt