Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Afløbsforhold
Afløbsforhold

Properties

ID ground_drain
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Afløbsforhold
Description Grundens afløbsforhold er registreret medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb på grunden, er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene på bygningsniveau for hver enkelt bygning på grunden.
Defined on Grunde
Value Type Category
Source BBR
Version 11.6.2024
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
1 Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
10 Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
101 SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning
102 SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
103 SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine
104 SOP: Nedsivning til sivedræn
105 SOP: Samletank
106 SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran)
107 SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran)
108 SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine
109 SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning
11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg
110 SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn
12 Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spv. renseanlæg
190 SOP: Andet
2 Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
20 Afløb til samletank
201 SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning
202 SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn
203 SO: Minirensanlæg med direkte udledning
204 SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
205 SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning
206 SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn
21 Afløb til samletank for toiletvand og mek. rensning af ovr. spildevand
29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
290 SO: Andet
3 Fælleskloakeret: spildevand
30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
301 OP: Minirenseanlæg med direkte udledning
302 OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
31 Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav
32 Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse)
390 OP: Andet
4 Fælleskloakeret: tag- og overfladevand
401 O: Rodzoneanlæg med direkte udledning
402 O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn
403 O: Minirenseanlæg med direkte udledning
404 O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
490 O: Andet
5 Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
501 Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning
502 Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn
503 Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd
504 Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen
505 Øvrige renseløsninger: Urenset
590 Øvrige renseløsninger: Andet
6 Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
601 Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning)
7 Separatkloakeret: spildevand
70 Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet
701 Intet afløb
75 Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen)
8 Separatkloakeret: tag- og overfladevand
80 Anden type afløb
9 Spildevandskloakeret: Spildevand
90 Ingen udledning