Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Børnedecil
Børnedecil

Properties

ID chl_cou_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Børnedecil
Description Børnefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter det gennemsnitlige antal børn i husstandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des flere børn findes der gennemsnitligt i husstanden.

Børnefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen børn eller mange børn. Såfremt din målgruppe har nogle, men ikke nødvendigvis mange, børn, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Børn i familien.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Celler
Value Type Category
Based on Gns. børn i husstanden
Unit Børn
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 Primært husstande uden børn
2 Primært husstande uden børn
3 Primært husstande uden børn
4 Primært husstande uden børn
5 Primært husstande uden børn
6 Primært husstande med 0 eller 1 børn
7 Primært husstande med 0 eller 1 børn
8 Primært husstande med 0 eller 1 børn
9 Primært husstande med mindst et barn
10 Primært husstande med mindst et barn