Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Bilrådighedsdecil
Bilrådighedsdecil

Properties

ID car_avail_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Bilrådighedsdecil
Description Bilfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af husstande uden bilrådighed inden for klyngen/cellen. Jo lavere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at der ingen biler findes i husstanden.

Bilfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen biler eller mange biler. Såfremt din målgruppe har én bil, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Bilrådighed.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Celler
Value Type Category
Unit Biler
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 Primært husstande uden bil
2 Primært husstande uden bil
3 Primært husstande uden bil
4 Primært husstande med mindst en bil
5 Primært husstande med mindst en bil
6 Primært husstande med mindst en bil
7 Primært husstande med mindst en bil
8 Primært husstande med mindst en bil
9 Primært husstande med mindst en bil
10 Primært husstande med mindst en bil