Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Afløbsforhold
Afløbsforhold

Properties

ID bld_drain
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Afløbsforhold
Description
Defined on Bygninger
Value Type Category
Source BBR
Version 8.7.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
1 Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
2 Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
3 Fælleskloakeret: spildevand
4 Fælleskloakeret: tag- og overfladevand
5 Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
6 Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
7 Separatkloakeret: spildevand
8 Separatkloakeret: tag- og overfladevand
9 Spildevandskloakeret: Spildevand
10 Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg
12 Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spv. renseanlæg
20 Afløb til samletank
21 Afløb til samletank for toiletvand og mek. rensning af ovr. spildevand
29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
31 Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav
32 Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse)
70 Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet
80 Anden type afløb
90 Ingen udledning
101 SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning
102 SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
103 SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine
104 SOP: Nedsivning til sivedræn
105 SOP: Samletank
106 SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran)
107 SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran)
108 SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine
109 SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning
110 SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn
190 SOP: Andet
201 SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning
202 SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn.
203 SO: Minirensanlæg med direkte udledning
204 SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
205 SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning
206 SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn
290 SO: Andet
301 OP: Minirenseanlæg med direkte udledning
302 OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
390 OP: Andet
401 O: Rodzoneanlæg med direkte udledning
402 O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn
403 O: Minirenseanlæg med direkte udledning
404 O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
490 O: Andet
501 Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning
502 Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn
503 Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd
504 Øvrige renseløsninger: Udledning til jordover-fladen
505 Øvrige renseløsninger: Urenset
590 Øvrige renseløsninger: Andet
601 Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning)
701 Intet afløb