Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables
Variables

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Adgangsadresser Integer acadr_key ZAP 24-09-2020 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer.
Adgangsadressens DAR-ID Adgangsadresser Guid acadr_bbrid ZAP 24-09-2020 Dagligt DAR-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle for adgangsadressen, som bliver tildelt alle adgangsadresser i DAR. I modsætning til KVH nøglen, er DAR-Id'et konstant over tid, og ændre sig ikke hvis fx en adgangsadresse skifter husnummer. Tidligere var dette ID kendt som BBR-Id. Nogle adresser findes endnu ikke i DAR, og vil derfor ikke have et DAR-Id. Alternativt kan man bruge Geomatics ZAP-Id, som bliver tildelt alle adresser.
Adgangsadressens fulde navn Adgangsadresser Text acadr_name ZAP 24-09-2020 Dagligt Bemærk dette navn indeholder ikke evt. etage og sidedør og er derfor ikke egnet til addressering.
Antal aktive p-enheder Adgangsadresser Integer compprod_act_cou_acadr CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal aktive virksomheder Adgangsadresser Integer complegal_act_cou_acadr CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal bolig-/erhvervsenheder Adgangsadresser Integer unit_cou_acadr BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal bygninger Adgangsadresser Integer bld_cou_acadr BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal enhedsadresser Adgangsadresser Integer unadr_cou_acadr ZAP 24-09-2020 Dagligt
Har enhedsadresser Adgangsadresser Boolean acadr_hasunits ZAP 24-09-2020 Dagligt Angiver om adgangsadressen har mere end en enhedsadresse.
Husnummer Adgangsadresser Text houno ZAP 24-09-2020 Dagligt Husnummeret for en adresse inklusiv evt. husbogstav.
Husnummer (alfabetisk del) Adgangsadresser Text houno_alpha ZAP 24-09-2020 Dagligt Husbogstavet for en adresse.
Husnummer (numerisk del) Adgangsadresser Text houno_num ZAP 24-09-2020 Dagligt Husnummeret for en adresse uden evt. husbogstav.
Kommune Adgangsadresser Category muni ZAP 24-09-2020 Dagligt
Kommuner 1974-2002 Adgangsadresser Category muni_2002 ZAP 24-09-2020 Dagligt Kommunerne som de så ud i årene 1974-2002. Altså før kommunesammenlægningen på Bornholm i 2003, oprettelsen af Ærø Kommune i 2006 og kommunalreformen i 2007.
Koordinater for adgangsadresse Adgangsadresser Point acadr_loc ZAP 24-09-2020 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
KVH Adgangsadresser Text kvh ZAP 24-09-2020 Dagligt KVH er en unik identifikator for an adgangsadresse, og er opbygget som følger: KKKVVVVHHHH, hvor K=kommunekode, V=vejkode, H=husnummer. KVH er ikke konstant over tid, da den vil ændre sig hvis en adresse f. eks. skifter husnummer eller kommunekode. BBR-ID og ZAP-ID er derfor bedre alternativer som nøgle for en adgangsadresse.
KVH (DAWA format) Adgangsadresser Text kvh_dawa ZAP 24-09-2020 Dagligt KVH i DAWAs format, som afviger fra Geomatic KVHX format. Vi anbefaler ligesom DAWA ikke at anvende KVHX til andet end eksisterende systemer, som allerede bruger KVH som nøgle. Læs mere om DAWAs KVH definition her: https://dawa.aws.dk/adressedok#adresse_kvhx (direkte link findes ikke, men scroll lidt ned).
Postdistrikt Adgangsadresser Category postdist ZAP 24-09-2020 Dagligt
Postdistriktsnavn (bynavn) Adgangsadresser Text pdisname ZAP 24-09-2020 Dagligt Navnet på postditriktet også ofte omtalt som bynavnet. Indgår i postadressen efter postnummeret. Eksempler: "Horsens", "København K".
Region Adgangsadresser Category region ZAP 24-09-2020 Dagligt
Sogn Adgangsadresser Category parish ZAP 24-09-2020 Dagligt
Status Adgangsadresser Category acadr_status ZAP 24-09-2020 Dagligt
Stednavn Adgangsadresser Text stednavn ZAP 24-09-2020 Dagligt Angiver adressens stednavn, som det er registreret i CPR.
Vejadresseringsnavn Adgangsadresser Text strname_abv ZAP 24-09-2020 Dagligt Et forkortet vejnavn på højst 20 tegn. F.eks. "Dronn. Christines V.". Hvis vejnavnet ikke overstiger 20 tegn, er vejadresseringsnavnet det samme som vejnavnet.
Vejkode Adgangsadresser Text acadr_strcode ZAP 24-09-2020 Dagligt
Vejnavn Adgangsadresser Text strname ZAP 24-09-2020 Dagligt

Andre deltagere (CVR)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Addresse Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_adr CVR 25-09-2020 Dagligt
Deltagertype Andre deltagere (CVR) Category cvr_otherpart_type CVR 25-09-2020 Dagligt
Landekode Andre deltagere (CVR) Category cvr_otherpart_country CVR 25-09-2020 Dagligt
Navn Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_name CVR 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for den anden deltager Andre deltagere (CVR) Integer cvr_otherpart_key CVR 25-09-2020 Dagligt
Stilling Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_pos CVR 25-09-2020 Dagligt

Bolig-/erhvervsenheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_oth BBR 25-09-2020 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed.
Anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_v2 BBR 25-09-2020 Dagligt
Anvendelse (Udfases) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_com BBR 25-09-2020 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
Badeværelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_bath BBR 25-09-2020 Dagligt
Badforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_bath BBR 25-09-2020 Dagligt
BBR status Bolig-/erhvervsenheder Category unit_status BBR 25-09-2020 Dagligt
Boligstørrelse Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_resi BBR 25-09-2020 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
Boligtype Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_geo BBR 25-09-2020 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data.
Boligtype (OIS) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_ois BBR 25-09-2020 Dagligt
Ejerforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_ownship BBR 25-09-2020 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR.
Energiforsyning Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_sup BBR 25-09-2020 Dagligt
Enhed BBR-ID Bolig-/erhvervsenheder Guid unit_key BBR 25-09-2020 Dagligt
Forsimplet anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_simple BBR 25-09-2020 Dagligt
Godkendt tom bolig Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_approempty BBR 25-09-2020 Dagligt
Husstandspotentiale Bolig-/erhvervsenheder Category unit_houpot BBR 25-09-2020 Dagligt Angiver hvor egnet et bolig-/erhvervsenhed er til privat helårsbeboelse. Kategorierne i denne variabel er defineret af Geomatic og baseret på oplysninger fra BBR.
Kondemneret Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_condem BBR 25-09-2020 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.
Køkkenforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_kitch BBR 25-09-2020 Dagligt
Lovlig anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_legaluse BBR 25-09-2020 Dagligt Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus.
Offentlig støtte Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resi_pubsubsi BBR 25-09-2020 Dagligt
Opvarmningsform Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat Geomatic 25-09-2020 Dagligt Afledt opvarmningsmiddel beregnet af Geomatic baseret på BBR data.
Opvarmningsmiddel Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_agent BBR 25-09-2020 Dagligt
Samlet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_total BBR 25-09-2020 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal.
Toiletforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_toilet BBR 25-09-2020 Dagligt
Udlejningsforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_rentalstat BBR 25-09-2020 Dagligt
Vandskyllende toiletter Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_toilet BBR 25-09-2020 Dagligt
Varmeinstallation Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_instal BBR 25-09-2020 Dagligt
Værelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms BBR 25-09-2020 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.
Værelser til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_com BBR 25-09-2020 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

Boligannoncer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Energimærke Boligannoncer Text proplistingad_nrgrating Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Mægler Boligannoncer Category proplistingad_estateagent Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for boligannoncen Boligannoncer Integer proplistingad_key Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Sidst set Boligannoncer Date proplistingad_todate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Startdato Boligannoncer Date proplistingad_fromdate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Tvangsaktion Boligannoncer Boolean proplistingad_foreclosure Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Url Boligannoncer Text proplistingad_url Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 25-09-2020 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 25-09-2020 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 25-09-2020 Dagligt
Andet areal Bygninger Numeric bld_area_other BBR 25-09-2020 Dagligt Areal der hverken er til bolig- eller erhvervsbrug.
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 25-09-2020 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af affaldsrum i terrænniveau Bygninger Numeric bld_area_trash BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_closed BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af overdækkede konstruktioner Bygninger Numeric bld_area_covered BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af åben overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_open BBR 25-09-2020 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 25-09-2020 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 25-09-2020 Dagligt Bebygget areal er det areal, som bygningen fylder på grunden set fra oven.
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 25-09-2020 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 25-09-2020 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 25-09-2020 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 25-09-2020 Dagligt Antallet af reelle etager. Kældre og tagetager ikke tæller med i opgørelsen over antallet af etager, selvom de registreres som en etage.
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 25-09-2020 Dagligt
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 25-09-2020 Dagligt
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 25-09-2020 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 25-09-2020 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 25-09-2020 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 25-09-2020 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 25-09-2020 Dagligt Opvarmningsmiddel er typen af opvarmningsmiddel, som fx elektricitet eller naturgas, der anvendes til at opvarme bygningen.
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 25-09-2020 Dagligt Samlet areal er det samlede areal af alle etager i bygningen (bortset fra kælder og tagetage).
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 25-09-2020 Dagligt Samlet boligareal er det areal, der bliver brugt til beboelse i hele bygningen.
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 25-09-2020 Dagligt Samlet erhvervsareal er det areal, der bliver brugt til erhverv i hele bygningen.
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 25-09-2020 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 25-09-2020 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 25-09-2020 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler.
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 25-09-2020 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 25-09-2020 Dagligt
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 25-09-2020 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 25-09-2020 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 25-09-2020 Dagligt Varmeinstallationen er den primære varmekilde for bygningen som fx fjernvarme eller centralvarme fra eget anlæg.
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 25-09-2020 Dagligt

Celler

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Koordinater for celle Celler Point cell100_loc Geodatastyrelsen 24-02-2015 Ukendt Koordinaten for cellens midtpunkt.

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Ejendomme Integer prop_acadr_key ZAP 24-09-2020 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer. Adgangsadresse ZAP-ID stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Administrator adresse c/o navn Ejendomme Text prop_admin_coname ESR 25-09-2020 Dagligt C/O navn for administratorens adresse. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 1 Ejendomme Text prop_admin_adrline1 ESR 25-09-2020 Dagligt Første adresselinje i administratorens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 2 Ejendomme Text prop_admin_adrline2 ESR 25-09-2020 Dagligt Anden adresselinje i administratorens adresse - typisk stednavn for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 3 Ejendomme Text prop_admin_adrline3 ESR 25-09-2020 Dagligt Tredje adresselinje i administratorens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator CVR-nr Ejendomme Integer prop_admin_complegal ESR 25-09-2020 Dagligt Administratorens CVR-nr såfremt denne er en virksomhed. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administratornavn Ejendomme Text prop_admin_name ESR 25-09-2020 Dagligt Navnet på ejendommens administrator, såfremt en administrator findes og denne ikke er navne- og adressebeskyttet.
Aktuelt udbud Ejendomme Boolean prop_lastlistng_isopen Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Angiver om ejendommen stadig pt. er til salg, eller om udbudssagen er lukket. Aktuelt udbud stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Antal bolig-/erhvervsenheder Ejendomme Integer unit_cou_prop BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal bygninger Ejendomme Integer bld_cou_prop BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal ejerskab Ejendomme Integer propownship_cou_prop ESR 25-09-2020 Dagligt
Antal grunde Ejendomme Integer ground_cou_prop BBR 25-09-2020 Dagligt
AVM gruppe Ejendomme Category prop_avmgroup Geomatic 08-09-2020 Månedligt AVM gruppe angiver typen af ejendom.
AVM markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avm Geomatic 08-09-2020 Månedligt Den estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris (Diskretionering) Ejendomme Category prop_valuation_avm_dsc Geomatic 08-09-2020 Månedligt Geomatics estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris per m2 Ejendomme Numeric prop_valuasqm_avm Geomatic 08-09-2020 Månedligt Den estimerede markedspris per m2 for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
Beliggenhed Ejendomme Text prop_location ESR 25-09-2020 Dagligt Et fritekst felt som angiver beliggenheden af ejendommen. I dette felt angives også i blandt om en ejendom er udgået.
BFE nummer Ejendomme Integer prop_matrstk_bfe ESR 25-09-2020 Dagligt BFE nummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Data-kvalitet for AVM Ejendomme Category prop_avmdataquality Geomatic 08-09-2020 Månedligt
Ejendomsejernummer for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_no ESR 25-09-2020 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsejernummer for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_no ESR 25-09-2020 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsnummer Ejendomme Integer prop_no ESR 25-09-2020 Dagligt Ejendomsnummeret er unikt indenfor en kommune. Sammen med kommunekoden udgør ejendomsnummeret således en unik nøgle for ejendommen.
Ejendomsstatus Ejendomme Category prop_status SVUR 25-09-2020 Dagligt Ejendomsstatus er udledt af den seneste vurderings benyttelseskode fra SVUR. Hvis denne kode er "Udgået ejendom" vil ejendommen blive markeret som ophørt, ellers aktiv. Det betyder derfor at at hvis en ejendom har status = aktiv er der altså ikke garanti for at den er aktiv.
Ejendomstype Ejendomme Category prop_matrstk_proptyp ESR 25-09-2020 Dagligt Ejendomstype stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejendomsværdi Ejendomme Numeric prop_valuation_svur SVUR 25-09-2020 Dagligt Den seneste offentlige ejendomsvurdering.
Ejerforhold for hovedejeren Ejendomme Category prop_ownship_type ESR 25-09-2020 Dagligt Angiver ejerforholdet for ejendommens hovedejer. Præcist hvilket ejerskab som udgør hovedejeren kan dog ikke oplyses.
Ejerlavsnavn Ejendomme Text prop_matrstk_ejerlav_name ESR 25-09-2020 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn". Ejerlavsnavn stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejerlejlighedsnummer Ejendomme Text prop_flatno ESR 25-09-2020 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Enhedsadressens ZAP-ID Ejendomme Integer prop_unadr_key ZAP 24-09-2020 Dagligt ZAP-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle enhedsadresser adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVHX-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en enhedsadresse skifter husnummer eller sidedørsbetegnelse. Enhedsadressens ZAP-ID stammer fra enhedsadressen for ejendommen på ejendommen.
Er adminstrator navne- og adressebeskyttet Ejendomme Boolean prop_admin_protected ESR 25-09-2020 Dagligt Angiver om ejendommens administrator er navne- og adressebeskyttet.
Er moderejendom Ejendomme Boolean prop_ismother ESR 25-09-2020 Dagligt Angiver om ejendommen er en moderejendom for ejerlejligheder.
Grundværdi Ejendomme Numeric prop_groundval_svur SVUR 25-09-2020 Dagligt Den seneste offentlige vurdering af grundværdien for ejendommen.
Har administrator Ejendomme Boolean prop_hasadmin ESR 25-09-2020 Dagligt
Kommune- og ejendomsnr Ejendomme Text prop_munipropno ESR 25-09-2020 Dagligt Kommunekode og ejendomsnummer sammensat i et tekstfelt i formattet {kommunekode}-{ejendomsnr}. Denne variable kan bruges til unikt at identificere en ejendom.
Konfidens-flag for AVM Ejendomme Category prop_avmconfidence Geomatic 08-09-2020 Månedligt
Landsejerlavskode Ejendomme Integer prop_matrstk_ejerlav_key ESR 25-09-2020 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke. Landsejerlavskode stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Liggetid Ejendomme Numeric prop_lastlistng_time Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Antal dage som ejendommen har været i udbud i løbet af udbudssagen. Liggetid stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Matrikelareal Ejendomme Numeric matrstk_area_sum_prop ESR 25-09-2020 Dagligt Det totale areal af alle de matrikelstykker som tilhører ejendommen.
Matrikelnummer Ejendomme Text prop_matrstk_matrno ESR 25-09-2020 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra. Matrikelnummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Model A markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmoda Geomatic 08-09-2020 Månedligt AVM model A er baseret på en lineær regressionsmodel, der på baggrund af boligens karakteristika, geografi og demografi i området beregner en forventet markedspris. Modellen er grupperet efter ejendomstype og geografisk område.
Model B markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodb Geomatic 08-09-2020 Månedligt AVM model B handler om fremskrivning af handelspriser, og er baseret på en smoothing af historiske handelspriser for en given ejendomstype i et geografisk område. Den historiske handelspris fremskrives i forhold til ændringen fra sidste handel til nu.
Model B valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodb Geomatic 08-09-2020 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model B er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model C markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodc Geomatic 08-09-2020 Månedligt AVM model C er baseret på sammenlignelige handler i nærområdet.
Model C valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodc Geomatic 08-09-2020 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model C er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model D markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodd Geomatic 08-09-2020 Månedligt AVM model D handler om fremskrivning af afslag i udbudssager, og er baseret på den historiske udvikling i afslag af udbudsprisen for ejendomme for et givent område. Den historiske udvikling er baseret på en smoothing teknik og efterfølgende forecasting af afslagsprocenter. Modellen kan beregne den forventede handelspris for en ejendom i udbud.
Model D valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodd Geomatic 08-09-2020 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model D er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Moderejendommens beliggenhed Ejendomme Text prop_mothrloc ESR 25-09-2020 Dagligt
Moderejendomsnummer Ejendomme Integer prop_mothrno ESR 25-09-2020 Dagligt
Navn for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_name ESR 25-09-2020 Dagligt Navn stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Navn for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_name ESR 25-09-2020 Dagligt Navn stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Nøgle for ejendommen Ejendomme Integer prop_key ESR 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for moderejendommen Ejendomme Integer prop_mothrkey ESR 25-09-2020 Dagligt For ejerlejligheder angiver dette nøglen på den moderejendom, som ejerlejligheden tilhører.
Offentlig ejendomsvurdering ved seneste handel Ejendomme Numeric prop_valuation_svur_pur SVUR 25-09-2020 Dagligt Den offentlige ejendomsvurdering ved seneste handel af ejendommen. Den offentlige ejendomsvurdering udtrykker ejendommens værdi ved kontant betaling. Da der ikke er tale om en individuel vurdering, fastlægger SKAT vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.
Offentlig vurderingår ved seneste handel Ejendomme Date prop_valuayear_svur_pur SVUR 25-09-2020 Dagligt Vurderingsåret for den offentlig ejendomsvurdering ved seneste handel af ejendommen. Den offentlige vurdering finder sted i oktober måned i alle ulige år.
Overdragelsemåde Ejendomme Category prop_transtype ESR 25-09-2020 Dagligt
Postnr adresselinje Ejendomme Text prop_acadr_pcode_pcodeline ZAP 24-09-2020 Dagligt Postnummer efterfulgt af postdistriktsnavn (bynavn). Formateret sådan som postnummer addresselinjen bør skrives til addressering. Postnr adresselinje stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Seneste Handelsdato Ejendomme Date prop_purdate ESR 25-09-2020 Dagligt
Seneste handelspris Ejendomme Numeric prop_purprice ESR 25-09-2020 Dagligt
Seneste udbudspris Ejendomme Numeric prop_lastlistng_price_last Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Den aktuelle/seneste udbudspris i udbudssagen. Seneste udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Sidst set Ejendomme Date prop_lastlistng_todate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Datoen, hvor der sidst blev set en boligannonce i udbudssagen. Sidst set stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Start udbudspris Ejendomme Numeric prop_lastlistng_price_first Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Prisen, da ejendommen/boligen blev sat til salg i denne udbudssag. Start udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Startdato Ejendomme Date prop_lastlistng_fromdate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Dato for første annoncering i udbudssagen. Startdato stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Tvangsaktion Ejendomme Boolean prop_lastlistng_foreclosure Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Tvangsaktion stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Udbudspris Ejendomme Numeric prop_listprice Geomatic 08-09-2020 Månedligt Udbudsprisen er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Udbudspris per m2 Ejendomme Numeric prop_listprice_sqm Geomatic 08-09-2020 Månedligt Udbudspris per m2 er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Url Ejendomme Text prop_lastlistng_url Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Url stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Vejareal Ejendomme Numeric matrstk_area_road_sum_prop ESR 25-09-2020 Dagligt
Vurderingsår Ejendomme Date prop_valuayear_svur SVUR 25-09-2020 Dagligt Vurderingsår for den seneste offentlige vurdering af ejendomsværdi og grundværdi. Den offentlige vurdering finder sted i oktober måned i alle ulige år.
Zone Ejendomme Category prop_matrstk_zone ESR 25-09-2020 Dagligt Zone stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.

Ejerlav

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejerlav Text ejerlav_name ESR 25-09-2020 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn".
Landsejerlavskode Ejerlav Integer ejerlav_key ESR 25-09-2020 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.

Ejerskab

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresselinje 1 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline1 ESR 25-09-2020 Dagligt Første adresselinje i ejerens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv.
Adresselinje 2 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline2 ESR 25-09-2020 Dagligt Anden adresselinje i ejerens adresse - typisk stednavn for danske adresser.
Adresselinje 3 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline3 ESR 25-09-2020 Dagligt Tredie adresselinje i ejerens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser.
c/o Ejerskab Text propownship_ownr_co_name ESR 25-09-2020 Dagligt c/o navn som skal angives som en del af ejerens adresse.
Ejendomsejernummer Ejerskab Text propownship_ownr_no ESR 25-09-2020 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden.
Ejerforhold Ejerskab Category propownship_ownr_type ESR 25-09-2020 Dagligt
Ejerstatus Ejerskab Category propownship_status ESR 25-09-2020 Dagligt
Købesum Ejerskab Numeric propownship_purprice ESR 25-09-2020 Dagligt
Navn Ejerskab Text propownship_ownr_name ESR 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for ejerskabet Ejerskab Integer propownship_key ESR 25-09-2020 Dagligt
Owner CVR-nr Ejerskab Integer propownship_ownr_complegal ESR 25-09-2020 Dagligt
Skødedato Ejerskab Date propownship_deeddate ESR 25-09-2020 Dagligt

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adressen findes i BBR Enhedsadresser Boolean unadr_origin_bbr ZAP 24-09-2020 Dagligt Enhedsadressen findes in BBR's adresse-register.
Adressen findes i CVR Enhedsadresser Boolean unadr_origin_cvr ZAP 24-09-2020 Dagligt Enhedsadressen optræder som adresse for en virksomhed i CVR-registeret.
Aktuelt udbud Enhedsadresser Boolean unadr_lastlistng_isopen Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Angiver om ejendommen stadig pt. er til salg, eller om udbudssagen er lukket. Aktuelt udbud stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Andet areal Enhedsadresser Numeric unadr_area_oth BBR 25-09-2020 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed. Andet areal stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Antal aktive p-enheder Enhedsadresser Integer compprod_act_cou_unadr CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal aktive virksomheder Enhedsadresser Integer complegal_act_cou_unadr CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal bolig-/erhvervsenheder Enhedsadresser Integer unit_cou_unadr BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal p-enheder Enhedsadresser Integer compprod_cou_unadr CVR 25-09-2020 Dagligt
Antal telefonnumre på adressen Enhedsadresser Integer tele_phone_cou_unadr Teledata 17-09-2020 Ugentligt
Antal virksomheder Enhedsadresser Integer complegal_cou_unadr CVR 25-09-2020 Dagligt
Antal værelser Enhedsadresser Numeric unadr_rooms BBR 25-09-2020 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt. Værelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse. .
Anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_v2 BBR 25-09-2020 Dagligt Anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Anvendelse (Udfases) Enhedsadresser Category unadr_usage BBR 25-09-2020 Dagligt Anvendelse (Udfases) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Areal til erhverv Enhedsadresser Numeric unadr_area_com BBR 25-09-2020 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Areal til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Badeværelser Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_bath BBR 25-09-2020 Dagligt Badeværelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Badforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_bath BBR 25-09-2020 Dagligt Badforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Beslutningstagerens efternavn Enhedsadresser Text decmak_name_last Teledata 17-09-2020 Ugentligt Efternavn stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Beslutningstagerens fornavn(e) Enhedsadresser Text decmak_name_firsts Teledata 17-09-2020 Ugentligt Alle navne uden efternavnet. Fornavne stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Beslutningstagerens køn Enhedsadresser Category decmak_gend Teledata 17-09-2020 Ugentligt Baseret på personens fornavn og navnestatistik fra Danmarks Statistik har vi bestemt personens køn. Køn stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Boligstørrelse Enhedsadresser Numeric unadr_area_resi BBR 25-09-2020 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Enhedsadresser Category unadr_resityp_geo BBR 25-09-2020 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype (OIS) Enhedsadresser Category unadr_resityp_ois BBR 25-09-2020 Dagligt Boligtype (OIS) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Efternavn for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakfem_name_last Teledata 17-09-2020 Ugentligt Efternavn stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Efternavn for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakmal_name_last Teledata 17-09-2020 Ugentligt Efternavn stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Ejerforhold Enhedsadresser Category unadr_ownship BBR 25-09-2020 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af fjernvarme Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_remote_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Fjernvarme stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af naturgas Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_gas_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Gas stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af olie Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_oil_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Olie stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energiforsyning Enhedsadresser Category unadr_nrg_sup BBR 25-09-2020 Dagligt Energiforsyning stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Enhed BBR-ID Enhedsadresser Guid unadr_primunit_key BBR 25-09-2020 Dagligt Enhed BBR-ID stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Enhedsadressens DAR-ID Enhedsadresser Guid unadr_bbrid ZAP 24-09-2020 Dagligt DAR-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle for enhedsadressen, som bliver tildelt alle enhedsadresser i DAR. I modsætning til KVH nøglen, er DAR-Id'et konstant over tid, og ændre sig ikke hvis fx en enhedsadresse skifter husnummer. Tidligere var dette ID kendt som BBR-Id. Nogle adresser findes endnu ikke i DAR, og vil derfor ikke have et DAR-Id. Alternativt kan man bruge Geomatics ZAP-Id, som bliver tildelt alle adresser.
Enhedsadressens fulde navn Enhedsadresser Text unadr_name ZAP 24-09-2020 Dagligt
Enhedsadressens ZAP-ID Enhedsadresser Integer unadr_key ZAP 24-09-2020 Dagligt ZAP-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle enhedsadresser adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVHX-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en enhedsadresse skifter husnummer eller sidedørsbetegnelse.
Er hustandsegnet Enhedsadresser Boolean unadr_housuita BBR 25-09-2020 Dagligt Geomatic's vurdering af om adressen kan beboes af en husstand. Dette er baseret på anvendelseskoder og dispentationer til helårsbeboelse i BBR. Der vil således også forekomme sommerhuse med blandt disse, men kun såfremt disse har dispentation. Selvom en adresse ikke er markeret som husstandsegnet, kan det ikke udelukkes, at den alligevel er beboet.
Erhverv på adressen Enhedsadresser Boolean unadr_actcomp CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om der er en aktiv virksomhed eller P-enhed på adressen.
Erhverv på adressen (p-enhed) Enhedsadresser Boolean unadr_actprod CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om der er registreret en aktiv P-enhed (produktionsenhed) på adressen.
Erhverv på adressen (virksomhed) Enhedsadresser Boolean unadr_actlegal CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om der er registreret en aktiv virksomhed på adressen.
Etage Enhedsadresser Text floor ZAP 24-09-2020 Dagligt Angiver adressens etage på formen K9,…, K3, K2, KL, ST, 01, 02,…, 99.
Familiescore Enhedsadresser Numeric unadr_famsco Geomatic 01-01-2019 Årligt Sandsynligheden for at der er en familie i en husstand (defineret som mere end en person).
Fjernvarme Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_remote_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Fjernvarme stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Fornavn for beslutningstageren Enhedsadresser Text decmak_name_first Teledata 17-09-2020 Ugentligt Fornavn stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Fornavn for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakfem_name_first Teledata 17-09-2020 Ugentligt Fornavn stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Fornavn for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakmal_name_first Teledata 17-09-2020 Ugentligt Fornavn stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Fornavne for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakfem_name_firsts Teledata 17-09-2020 Ugentligt Alle navne uden efternavnet. Fornavne stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Fornavne for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakmal_name_firsts Teledata 17-09-2020 Ugentligt Alle navne uden efternavnet. Fornavne stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Forsimplet anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_simple BBR 25-09-2020 Dagligt Forsimplet anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Gas Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_gas_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Gas stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Godkendt tom bolig Enhedsadresser Category unadr_usage_approempty BBR 25-09-2020 Dagligt Godkendt tom bolig stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Har beslutningstager Enhedsadresser Boolean has_decmak Teledata 17-09-2020 Ugentligt Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reelle beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Har CPR-valideret beslutningstager Enhedsadresser Boolean decmak_kviktjeked Teledata 17-09-2020 Ugentligt Valideret betyder at personen er blevet matchet hos CPR og ikke er død, udrejst, forsvundet. Der er ingen garanti for at personens navn og adresse, som angivet i teledata stemmer overens med det aktuelle navn og addresse i CPR. Når CPR matcher anvendes navne og adresser, der er op til 5 år gamle. Er CPR-valideret stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reelle beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Har CPR-valideret kvindelig beslutningstager Enhedsadresser Boolean decmakfem_kviktjeked Teledata 17-09-2020 Ugentligt Valideret betyder at personen er blevet matchet hos CPR og ikke er død, udrejst, forsvundet. Der er ingen garanti for at personens navn og adresse, som angivet i teledata stemmer overens med det aktuelle navn og addresse i CPR. Når CPR matcher anvendes navne og adresser, der er op til 5 år gamle. Er CPR-valideret stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Har CPR-valideret mandlig beslutningstager Enhedsadresser Boolean decmakmal_kviktjeked Teledata 17-09-2020 Ugentligt Valideret betyder at personen er blevet matchet hos CPR og ikke er død, udrejst, forsvundet. Der er ingen garanti for at personens navn og adresse, som angivet i teledata stemmer overens med det aktuelle navn og addresse i CPR. Når CPR matcher anvendes navne og adresser, der er op til 5 år gamle. Er CPR-valideret stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn. .
Har den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Boolean has_decmakfem Teledata 17-09-2020 Ugentligt Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Har mandlig beslutningstager Enhedsadresser Boolean has_decmakmal Teledata 17-09-2020 Ugentligt Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Husets alder Enhedsadresser Numeric unadr_age BBR 25-09-2020 Dagligt Husets alder stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Husstandspotentiale Enhedsadresser Category unadr_houpot BBR 25-09-2020 Dagligt Angiver hvor sikkert det er en adresse anvendes til privat helårsbeboelse. Dette er dels baseret på oplysninger om personers adresse i CRP kilder og teledata, samt oplysninger fra BBR.
Kondemneret Enhedsadresser Category unadr_usage_condem BBR 25-09-2020 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker. Kondemneret stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
KVHX Enhedsadresser Text kvhx ZAP 24-09-2020 Dagligt KVHX er en unik identifikator for an enhedsadresse, og er opbygget som følger: KKKVVVVHHHHEESSSS, hvor K=kommunekode, V=vejkode, H=husnummer, E=etage, S=sidebetegnelse/dørnummer (numeriske værdier foranstilles med 0’er). KVHX er ikke konstant over tid, da den vil ændre sig hvis en adresse f. eks. skifter husnummer eller kommunekode. BBR-ID og ZAP-ID er derfor bedre alternativer som nøgle for en enhedsadresse.
KVHX (DAWA format) Enhedsadresser Text kvhx_dawa ZAP 24-09-2020 Dagligt KVHX i DAWAs format, som afviger fra Geomatic KVHX format. Vi anbefaler ligesom DAWA ikke at anvende KVHX til andet end eksisterende systemer, som allerede bruger KVHX som nøgle. Læs mere om DAWAs KVHX definition her: https://dawa.aws.dk/adressedok#adresse_kvhx.
Køkkenforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_kitch BBR 25-09-2020 Dagligt Køkkenforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Liggetid Enhedsadresser Numeric unadr_lastlistng_time Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Antal dage som ejendommen har været i udbud i løbet af udbudssagen. Liggetid stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Lokalitet Enhedsadresser Text lokalitet ZAP 24-09-2020 Dagligt Et historisk og permanent bygningsnavn, gårdnavn eller lignende knyttet til en eller flere adgangsadresser. Lokalitet er angivet af komunerne og er en del af den officielle adressebetegnelse. Lokalitet er registreret i CPRs vejregister.
Lovlig anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_legaluse BBR 25-09-2020 Dagligt Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus. Lovlig anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Navn for beslutningstageren Enhedsadresser Text decmak_name Teledata 17-09-2020 Ugentligt Navn stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Navn for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakfem_name Teledata 17-09-2020 Ugentligt Navn stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Navn for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakmal_name Teledata 17-09-2020 Ugentligt Navn stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Offentlig støtte Enhedsadresser Category unadr_resi_pubsubsi BBR 25-09-2020 Dagligt Offentlig støtte stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Olie Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_oil_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Olie stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ombygget Enhedsadresser Category unadr_recon BBR 25-09-2020 Dagligt Ombygget stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ombygningsår Enhedsadresser Date unadr_reconyear BBR 25-09-2020 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse. Ombygningsår stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opførelsesår Enhedsadresser Date unadr_conyear BBR 25-09-2020 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat BBR 25-09-2020 Dagligt Afledt opvarmningsmiddel beregnet af Geomatic baseret på BBR data. Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsmiddel Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat_agent BBR 25-09-2020 Dagligt Opvarmningsmiddel stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Primært fastnetstelefonnummer for beslutningstageren Enhedsadresser Integer decmak_prilan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Primært fastnetstelefonnummer stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Primært fastnetstelefonnummer for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakfem_prilan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Primært fastnetstelefonnummer stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Primært fastnetstelefonnummer for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakmal_prilan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Primært fastnetstelefonnummer stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Primært mobiltelefonnummer for beslutningstageren Enhedsadresser Integer decmak_primob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Primært mobiltelefonnummer stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Primært mobiltelefonnummer for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakfem_primob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Primært mobiltelefonnummer stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Primært mobiltelefonnummer for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakmal_primob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Primært mobiltelefonnummer stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Robinson-adresse Enhedsadresser Boolean unadr_robinson ZAP 24-09-2020 Dagligt Angiver en eller flere personer på adressen optræder på den aktuelle udgave af robinsonlisten. .
Samlet areal Enhedsadresser Numeric unadr_area_total BBR 25-09-2020 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal. Samlet areal stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Sekundært fastnetstelefonnummer for beslutningstageren Enhedsadresser Integer decmak_seclan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Sekundært fastnetstelefonnummer stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Sekundært fastnetstelefonnummer for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakfem_seclan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Sekundært fastnetstelefonnummer stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Sekundært mobiltelefonnummer for beslutningstageren Enhedsadresser Integer decmak_secmob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Sekundært mobiltelefonnummer stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Sekundært mobiltelefonnummer for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakfem_secmob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Sekundært mobiltelefonnummer stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Sekundært mobiltelefonnummer for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Integer decmakmal_secmob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen. Sekundært mobiltelefonnummer stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Seneste udbudspris Enhedsadresser Numeric unadr_lastlistng_price_last Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Den aktuelle/seneste udbudspris i udbudssagen. Seneste udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Sidedør Enhedsadresser Text suite ZAP 24-09-2020 Dagligt Angiver adressens sidebetegnelse, såsom TH, MF, TV, eller adressens dørbetegnelse, hvor numeriske værdier får foranstillede 0'er.
Sidst set Enhedsadresser Date unadr_lastlistng_todate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Datoen, hvor der sidst blev set en boligannonce i udbudssagen. Sidst set stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Start udbudspris Enhedsadresser Numeric unadr_lastlistng_price_first Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Prisen, da ejendommen/boligen blev sat til salg i denne udbudssag. Start udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Startdato Enhedsadresser Date unadr_lastlistng_fromdate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Dato for første annoncering i udbudssagen. Startdato stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Status Enhedsadresser Category unadr_status ZAP 24-09-2020 Dagligt
Stilling for beslutningstageren Enhedsadresser Text decmak_occu Teledata 17-09-2020 Ugentligt Stilling stammer fra beslutningstageren på enhedsadressen. Beslutningstageren er af Geomatic identificeret som den person som blandt alle personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavnets hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er den reele beslutningstager, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Stilling for den kvindelige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakfem_occu Teledata 17-09-2020 Ugentligt Stilling stammer fra den kvindelige beslutningstager på enhedsadressen. Den kvindelige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den kvinde (baseret på fornavnet) som blandt alle kvinder i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er kvinde, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Stilling for den mandlige beslutningstager Enhedsadresser Text decmakmal_occu Teledata 17-09-2020 Ugentligt Stilling stammer fra den mandlige beslutningstager på enhedsadressen. Den mandlige beslutningstager er af Geomatic identificeret som den mand (baseret på fornavnet) som blandt alle mandlige personer i teledata på adressen mest sandligsynligt er en voksen person. Dette er baseret på opslag i øvrige kilder, samt fornavns hyppighed i forskellige aldersgrupper. Der er altså ingen garanti for at beslutningstageren er mand, og kan i meget få tilfælde være et barn.
Supplerende varmeinstallation Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat_instal2 BBR 25-09-2020 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler. Supplerende varmeinstallation stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Enhedsadresser Category unadr_roof BBR 25-09-2020 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Toiletforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_toilet BBR 25-09-2020 Dagligt Toiletforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tvangsaktion Enhedsadresser Boolean unadr_lastlistng_foreclosure Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Tvangsaktion stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Udlejningsforhold Enhedsadresser Category unadr_usage_rentalstat BBR 25-09-2020 Dagligt Udlejningsforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Url Enhedsadresser Text unadr_lastlistng_url Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Url stammer fra den seneste udbudssag på enhedsadressen.
Vandskyllende toiletter Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_toilet BBR 25-09-2020 Dagligt Vandskyllende toiletter stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Vejnavn addresselinje Enhedsadresser Text unadr_streetline ZAP 24-09-2020 Dagligt Vejnavn og husnummer efterfulgt af evt. etage og side/dør. Formateret sådan som vejnavn adresselinjen bør skrives til adressering. F. eks. "Vesterbrogade 12A, 2. tv", "Nygade 32".
Værelser til erhverv Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_com BBR 25-09-2020 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. Værelser til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Etager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Etager Numeric floor_area_access BBR 25-09-2020 Dagligt
Areal af lovlig beboelse i kælder Etager Numeric floor_area_basmntlegl BBR 25-09-2020 Dagligt Kælderarealet kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv det er det udnyttede areal af kælderen, der registres som bolig – eller erhvervsareal. Kælderens samlede areal registreres også.
Areal af udnyttet del af tagetage Etager Numeric floor_area_roofused BBR 25-09-2020 Dagligt Tagetagens areal kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv – det er det udnyttede areal af tagetagen, der registreres som bolig eller erhvervsareal.
BBR status Etager Category floor_status BBR 25-09-2020 Dagligt
Etagebetegnelse Etager Text floor_name BBR 25-09-2020 Dagligt
Etagetype Etager Category floor_type BBR 25-09-2020 Dagligt
Kælderareal Etager Numeric floor_area_basement BBR 25-09-2020 Dagligt Kælder hvor loft er mindre end 1,25 m over terræn.
Nøgle for etagen Etager Guid floor_key BBR 25-09-2020 Dagligt
Samlet areal af etage Etager Numeric floor_area_total BBR 25-09-2020 Dagligt Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk.

Grunde

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Afløbsforhold Grunde Category ground_drain BBR 25-09-2020 Dagligt Grundens afløbsforhold er registreret medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb på grunden, er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene på bygningsniveau for hver enkelt bygning på grunden.
Afløbsforholdstilladelse Grunde Category ground_drainappr BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Grunde Integer unit_cou_ground BBR 25-09-2020 Dagligt
Antal bygninger Grunde Integer bld_cou_ground BBR 25-09-2020 Dagligt
BBR status Grunde Category ground_status BBR 25-09-2020 Dagligt
Grund BBR-Id Grunde Guid ground_key BBR 25-09-2020 Dagligt
Nybyggeri Grunde Boolean ground_newconst BBR 25-09-2020 Dagligt
Sikkerhedsklassifikation Grunde Category ground_secucls BBR 25-09-2020 Dagligt
Vandforsyning Grunde Category ground_watersupl BBR 25-09-2020 Dagligt

Husstande

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Aldersdecil Husstande Category age_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Aldersfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige alder på den ældste i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er gennemsnitsalderen på den ældste i husstanden. Aldersfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i ét af de yderlige spektre, altså enten unge eller ældre. Såfremt din målgruppe er midaldrende, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Ældste person i husstanden.
Bilrådighed Husstande Distribution hou_car_avail_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Antal personbiler til rådighed i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en eller mere end en bil. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højst 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Bilrådighedsdecil Husstande Category car_avail_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Bilfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af husstande uden bilrådighed inden for klyngen/cellen. Jo lavere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at der ingen biler findes i husstanden. Bilfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen biler eller mange biler. Såfremt din målgruppe har én bil, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Bilrådighed.
Børn i husstanden Husstande Distribution hou_chl_cou_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Antallet af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en, to eller flere end to børn.
Børnedecil Husstande Category chl_cou_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Børnefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter det gennemsnitlige antal børn i husstandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des flere børn findes der gennemsnitligt i husstanden. Børnefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen børn eller mange børn. Såfremt din målgruppe har nogle, men ikke nødvendigvis mange, børn, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Børn i familien.
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_v2_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Civilstanden i husstanden. Enlige er defineret som personer, som ikke lever eller bor sammen med en partner. Par er defineret som to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fem typer: 1. Ægtepar (to personer, der er gift - og ikke skilt herefter - med hinanden) 2. Registreret partnerskab (to personer registreret i partnerskab med hinanden, og partnerskabet er ikke blevet opløst herefter) 3. Ægtepar af samme køn 4. Samlevende par (to personer, der ikke er i ægteskab eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn ifølge CPR) 5. Samboende par (to personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nært familieskab med hinanden). Andet er defineret som følgende: 1. Ikke hjemmeboende børn (under 18 år) 2. Andre husstande bestående af flere familier
Civilstandsdecil Husstande Category marsta_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Civilstandsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par bor i husstanden. Civilstandsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe i de yderlige spektre, altså hvor andelen af par er enten meget høj eller meget lav.
conzoom®gruppe Husstande Category cnzgrp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 conzoom grupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
conzoom®gruppe G4 Husstande Category cnzgrp_g4 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2014 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 8 conzoom grupper (A-I). De 8 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
conzoom®type Husstande Category cnztyp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 conzoom typer (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
conzoom®type G4 Husstande Category cnztyp_g4 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2014 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 30 conzoomtyper (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Digitalseringsfaktor Husstande Category digi_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver hvor tryg man er ved at benytte det digitale medie, betale online og benyttelse af netbank. Faktor 1 betyder at man generelt ikke er tryg ved brug af det digitale medie mens 10 betyder at man er meget tryg.
Familietype Husstande Distribution hou_struc_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Angiver typen af husstand baseret på civilstand og børn. Børn defineres som hjemmeboende børn under 18 år. Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Familietype (civilstand) Husstande Distribution hou_struc_v2_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Familietypen for husstanden baseret på børn og civilstand, hvoraf der er lagt hovedvægt på børn.
Familietypedecil Husstande Category hou_struc_v2_fac Vejbidklynger Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Familietypefaktor inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par med børn i husstanden. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par med børn bor i husstanden. Familietypefaktor er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, som enten i høj eller lav grad består af par med børn. Såfremt du er fokuseret på andre familietyper, herunder par uden børn eller enlige med/uden børn, anbefaler vi den bagvedliggende variabel: Familietype.
Firmabil Husstande Fraction hou_car_comp_fra Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Angiver andelen af husstande, der har rådighed over firmabil.
Formuedecil (v2) Husstande Category hou_wealth_v2_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue. Indkomstår er 2015
Formuefaktor Husstande Category wealth_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue.
Gns. alder (ældste person i husstanden) Husstande Numeric hou_age_oldst_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Den gennemsnitlige alder for den ældste person i husstanden.
Gns. antal biler Husstande Numeric hou_car_avail_avg Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Gns. antal personbiler til rådighed i husstanden. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højest 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Gns. børn i husstanden Husstande Numeric hou_chl_cou_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Det gennemsnitlige antal af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden.
Gns. husstandens disponible indkomst Husstande Numeric hou_inco_avail_avg Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Gns. husstandens samlede formue Husstande Numeric hou_wealth_avg Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede formue (v2) Husstande Numeric hou_wealth_v2_avg Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er 2015 Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede nettoformue Husstande Numeric hou_wealth_net_avg Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier over og under 10 millioner kroner.
Gns. husstandsformue (intervaller) Husstande Category hou_wealth_v2_avgrange Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsnettoformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til nettoformuefaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske nettoformue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede nettoformue et mere korrekt billede af nettoformuefordelingen i et udvalg af husstande. Indkomstår er 2015.
Gns. husstandsindkomst Husstande Numeric hou_inco_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Den samlede brutto indkomst i husstanden.
Gns. husstandsindkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_avgrange Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsindkomst i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til husstandsindkomstfaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske indkomst oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandsindkomsten et mere korrekt billede af indkomstfordelingen i et udvalg af husstande.
Gns. højeste personlige indkomst Husstande Numeric hou_inco_high_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Den gennemsnitlige bruttoindkomst for personen i husstanden med den højeste indkomst. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. højeste personlige indkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_high_avgrange Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige højeste personlige indkomst i en vejbidsklynge i ti intervaller. Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske højeste personlige indkomst oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for den højeste personlige indkomst et mere korrekt billede af fordelingen af den højeste personlige indkomst i et udvalg af husstande.
Gns. socialklasse score Husstande Numeric hou_socgrp_score_avg Vejbidklynger Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Rangerer socialklasse klyngerne ud fra klyngens socialklasse distribution, sådan at jo højere score, desto højere er socialklassen. Denne variable garanterer ikke stabilitet af absolutte værdier, og bør derfor alene anvendes til rangering.
Gns. uddannelseslængde Husstande Numeric hou_edu_len_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Uddannelseslængde for den i husstanden med den højeste gennemførte uddannelse.
Husstandens disponible indkomst Husstande Distribution hou_inco_avail_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Husstandens samlede formue Husstande Distribution hou_wealth_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede formue (v2) Husstande Distribution hou_wealth_v2_dis Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er 2015 Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede nettoformue Husstande Distribution hou_wealth_net_dis Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier over og under 10 millioner kroner.
Husstandsgruppe Husstande Category houhogrp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015. .
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis8 Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomstdecil Husstande Category inco_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Husstandsindkomstfaktoren beskriver husstandsindkomsten i husstanden. Den er baseret på den gennemsnitlige husstandsindkomst i klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige husstandsindkomst i husstanden. Husstandsindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik husstandsindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en husstandsindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig husstandsindkomst.
Husstandstype Husstande Category houhotyp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
Højeste gennemførte uddannelse Husstande Distribution hou_edu_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Uddannelsen for den i husstanden med den højeste gennemførte uddannelse.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis8 Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Livsfase Husstande Distribution hou_lifephase_dis Adgangsadresser Geomatic 01-01-2019 Årligt Livsfase viser sandsynligheden for, at familien i husstanden og dens klynge befinder sig i de forskellige livsfaser. Livsfaserne er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Livsfasemodel Husstande Category hou_lifephase_model Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Livsfasemodellen viser den mest overrepræsenterede livsfase for husstanden og dens klynge i forhold til andelen af den pågældende livsfase i Danmark. Livsfase er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Mediefaktor Husstande Category media_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt beskriver hvilke medie man gerne lytter og ser. Faktor 1 benytter næsten ikke radio og tv; faktorer 2-4 lytter næsten ikke til lokal radio eller P4 og ser mindre tv end landsgennemsnittet. Skal tv’et tændes bliver der oftest set DR2; Faktor 4 er dog meget interesseret i at læse lokalaviser; faktor 5-7 lytter gerne til lokalradio/P4 og nogle gange P3 mens P1 ikke har den store interesse; faktor 8-10 lytter meget gerne til P1 og generelt lytter og ser meget gerne radio og tv.
Miljøfaktor Husstande Category env_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver interessen for miljøspørgsmål. Faktor 1 beskriver personer som ikke fokuserer på miljøspørgsmål, mens faktor 10 interesserer sig meget for området.
Område Husstande Category hou_habitation Geomatic 01-01-2019 Årligt Baseret på digitaliserede bypolygoner og opgørelse af antal personer og husstande i disse, kategoriseres alle adresser i Danmark efter deres beliggenhed.
Personindkomstdecil Husstande Category inco_high_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Personindkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af den højeste personindkomst i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den højeste personindkomst i gennemsnit for husstanden. Personindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik personindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har den højeste personindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig højeste personindkomst.
Rygefaktor Husstande Category smoker_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver forhold til rygning; hvor faktor 1 består af mange ikke-rygere mens faktor 10 består af mange rygere, som ikke har stor lyst til at stoppe.
Socialklasse Husstande Distribution hou_socgrp_dis Vejbidklynger Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt
Socialklassedecil Husstande Category socgrp_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Socialklassefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i overklassen (socialgruppe 1) og den højere middelklasse (socialgruppe 2) i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er i overklassen. Socialklassefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor andelen i overklassen er enten høj eller lav. Såfremt din målgruppe ligger i den højere middelklasse (socialgruppe 2), middelklassen (socialgruppe 3) eller arbejderklassen (socialgruppe 4), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Socialklasse. Den bagvedliggende variabel bruger definitionen fra Det Danske Klassesamfund, som uddybes her: www.klassesamfund.dk
Transportfaktor Husstande Category transport_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver hvorvidt man benytter sig af bil, offentlig transport eller cykel. Faktor 1 benytter meget sin egen bil; faktor 10 benytter sig næsten ikke af egen bil, men kører tit i tog/bus.
Uddannelsesdecil Husstande Category edu_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Uddannelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige uddannelseslængde på den længste uddannelse i hustandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des længere er uddannelsen i gennemsnit for den i husstanden med længste uddannelse. Uddannelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af uddannelser, da én med folkeskole, 10. klasse og en to-årig erhvervsfaglig uddannelse vil have samme uddannelseslængde som én, der har folkeskole og en almen gymnasiel uddannelse. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af uddannelser, som giver et billede af uddannelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tager beskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i uddannelsestyperne. Uddannelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså enten har en lang eller kort uddannelse. Såfremt din målgruppe har en bestemt type uddannelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Højeste gennemførte uddannelse.
Ældste person i husstanden Husstande Distribution hou_age_oldst_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Alder for den ældste person i husstanden fordelt på ni aldersintervaller.

Husstandsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Boligstørrelse Husstandsadresser Distribution houadr_area_resi_dis Geomatic OIS-klynger BBR 25-09-2020 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Husstandsadresser Distribution houadr_resityp_geo_dis Geomatic OIS-klynger BBR 25-09-2020 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtypefaktor Husstandsadresser Category resityp_fac Geomatic OIS-klynger, Celler Geomatic 01-11-2019 Årligt Boligtypefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af den enkelte boligtype inden for vejbidden/cellen. Boligtype som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Stuehus til landejendom 2. Enfamiliehus 3. Række-og kædehus 4. Lejlighed Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en lejlighed. Boligtypefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande i enfamiliehuse mellem faktor 1-5 og lejligheder for faktor 7-9. Såfremt du ønsker at lokalisere de, der bor i rækkehus anbefales den bagvedliggende variabel: Boligtype.
Ejerforhold Husstandsadresser Distribution houadr_ownship_dis Geomatic OIS-klynger BBR 25-09-2020 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ejerforholdsfaktor Husstandsadresser Category ownship_fac Geomatic OIS-klynger, Celler Geomatic 01-11-2019 Årligt Ejerforholdsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af det enkelte ejerforhold inden for vejbidden/cellen. Ejerforhold som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Ejerbolig 2. Lejebolig 3. Andre ejerforhold 4. Andelsbolig Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en andelsbolig. Ejerforholdsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande, der er ejerboliger mellem faktor 1-5 og andelsboliger i faktor 10. Såfremt din målgruppe bor til leje eller har et andet ejerforhold, anbefales den bagvedliggende variabel: Ejerforhold.
Opførelsesår Husstandsadresser Distribution houadr_conyear_dis Geomatic OIS-klynger BBR 25-09-2020 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Husstandsadresser Distribution houadr_nrg_heat_dis Geomatic OIS-klynger BBR 25-09-2020 Dagligt Afledt opvarmningsmiddel beregnet af Geomatic baseret på BBR data. Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Husstandsadresser Distribution houadr_roof_dis Geomatic OIS-klynger BBR 25-09-2020 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Jordstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Landsejerlavskode og matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_ejerlav_matrno ESR 25-09-2020 Dagligt Landsejerlavskoden og matrikelnummer sat sammen med bindestreg, f.eks. "450151-26e".
Matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_matrno ESR 25-09-2020 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for jordstykket Jordstykker Integer jordstyk_key ESR 25-09-2020 Dagligt
Registreret areal Jordstykker Numeric jordstyk_area ESR 25-09-2020 Dagligt Det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter.
Vandareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_water ESR 25-09-2020 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vandløb (sø, kanal m.v.), hvis dette er beregnet.
Vejareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_road ESR 25-09-2020 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vej, hvis dette er beregnet.

Landsdele

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Landsdel Landsdele Category landsdel_key Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt

Legale ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejer anden deltager id Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_otherpart CVR 25-09-2020 Dagligt
Ejerandel Legale ejerskaber Category compownlegal_share CVR 25-09-2020 Dagligt
Ejerens CVR-nr Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_complegal CVR 25-09-2020 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_cvrper CVR 25-09-2020 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Legale ejerskaber Boolean compownlegal_current CVR 25-09-2020 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Kapitalklasse Legale ejerskaber Text compownlegal_capclass CVR 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for det legale ejerskab Legale ejerskaber Guid compownlegal_key CVR 25-09-2020 Dagligt
Slutdato Legale ejerskaber Date compownlegal_end CVR 25-09-2020 Dagligt
Startdato Legale ejerskaber Date compownlegal_start CVR 25-09-2020 Dagligt
Stemmeandel Legale ejerskaber Category compownlegal_voteshare CVR 25-09-2020 Dagligt

Matrikelstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Areal Matrikelstykker Numeric matrstk_area ESR 25-09-2020 Dagligt
Artskode Matrikelstykker Category matrstk_art ESR 25-09-2020 Dagligt
BFE nummer Matrikelstykker Integer matrstk_bfe ESR 25-09-2020 Dagligt
Delnummer Matrikelstykker Text matrstk_partno ESR 25-09-2020 Dagligt Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer.
Ejendomstype Matrikelstykker Category matrstk_proptyp ESR 25-09-2020 Dagligt
Ejerlejlighedsnummer Matrikelstykker Text matrstk_flatno ESR 25-09-2020 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er vigtigste Matrikelstykker Boolean matrstk_main ESR 25-09-2020 Dagligt Angiver om matrikelstykket er det vigtigste på den pågældende ejendom.
Matrikelnummer Matrikelstykker Text matrstk_matrno ESR 25-09-2020 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for matrikelstykket Matrikelstykker Integer matrstk_key ESR 25-09-2020 Dagligt
Vejareal Matrikelstykker Numeric matrstk_area_road ESR 25-09-2020 Dagligt
Zone Matrikelstykker Category matrstk_zone ESR 25-09-2020 Dagligt

Opgang/indgang

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
BBR status Opgang/indgang Category entrance_status BBR 25-09-2020 Dagligt
Elevator Opgang/indgang Boolean entrance_elevator BBR 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for opgangen Opgang/indgang Guid entrance_key BBR 25-09-2020 Dagligt

P-enheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder (P-enhed) P-enheder Numeric compprod_age CVR 25-09-2020 Dagligt
Antal ansatte (P-enhed) P-enheder Category compprod_employee_cou CVR 25-09-2020 Dagligt
Attention P-enheder Text compprod_name_att CVR 25-09-2020 Dagligt
Bi-branche 1 P-enheder Category compprod_activity_sub1 CVR 25-09-2020 Dagligt
Bi-branche 2 P-enheder Category compprod_activity_sub2 CVR 25-09-2020 Dagligt
Bi-branche 3 P-enheder Category compprod_activity_sub3 CVR 25-09-2020 Dagligt
C/O navn P-enheder Text compprod_careof CVR 25-09-2020 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR eller Robinson på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_incllegal CVR 25-09-2020 Dagligt
Email adresse P-enheder Text compprod_email CVR 25-09-2020 Dagligt
Er aktiv P-enheder Boolean compprod_act CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er primær P-enhed P-enheder Boolean compprod_mainprod CVR 25-09-2020 Dagligt I CVR angives en enkelt P-enhed (produktionsenhed) indenfor et CVR-nr (dvs. en virksomhed), som den primære P-enhed.
Er på Robinsonlisten P-enheder Boolean compprod_advptect_robinson CVR 25-09-2020 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) P-enheder Boolean compprod_advptect CVR 25-09-2020 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_estabdate CVR 25-09-2020 Dagligt
Fax P-enheder Text compprod_fax CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed) P-enheder Category compprod_activity_main CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 10 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main11 CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main128 CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 19 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main20 CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 36 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main37 CVR 25-09-2020 Dagligt
Ophørsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_cessdate CVR 25-09-2020 Dagligt
P-enhedens navn uden attention P-enheder Text compprod_name_noatt CVR 25-09-2020 Dagligt
P-nr P-enheder Integer compprod_key CVR 25-09-2020 Dagligt P-nummeret er den unikke nøgle for P-enheden (produktionsenheden).
Reklamebeskyttet på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr_incllegal CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) eller virksomheden er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Status (P-enhed) P-enheder Category compprod_status CVR 25-09-2020 Dagligt
Telefonnummer P-enheder Text compprod_phone CVR 25-09-2020 Dagligt
Virksomhedsnavn P-enheder Text compprod_name CVR 25-09-2020 Dagligt

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresseringsnavn Personer Text per_name_adr CPR 26-09-2020 Dagligt Adresseringsnavn kan være anderledes en personens officielle navn og vil aldrig være længere end 34 tegn. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal indgå i adresseringsnavnet.
Alder Personer Distribution per_age_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Andelen af personer i husstanden fordelt på 11 intervaller.
Alder Personer Distribution per_age_dis101 Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Andelen af personer i husstanden fordelt på alderen 0-100 år.
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_v2_dis Vejbidklynger (Update postponed), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Beskæftigelsesvariablen er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO).
Beskæftigelsesdecil Personer Category empl_level_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Beskæftigelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i beskæftigelse i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er gennemsnitligt i beskæftigelse. Beskæftigelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af beskæftigelse, da et område med høj andel af beskæftigede kan være topledere såvel som lønmodtagere på grundniveau. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af beskæftigelse, som giver et billede af beskæftigelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tagerbeskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i besæftigelsestyperne. Beskæftigelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor der er en høj eller lav andel af beskæftigede. Såfremt din målgruppe har en bestemt type af beskæftigelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Beskæftigelse.
C/O navn Personer Text per_careof CPR 26-09-2020 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CPR-nummer Personer Text per_cprno CPR 26-09-2020 Dagligt
CPR-status Personer Category per_cpr_status CPR 26-09-2020 Dagligt
CPR-status start dato Personer Date per_cpr_status_date CPR 26-09-2020 Dagligt Angiver ændringsdatoen for CPR status, dog kun for følgende status: Inaktiv, død, udrejst eller forsvunden.
Efternavn Personer Text per_name_last CPR 26-09-2020 Dagligt
Er i beskæftigelse Personer Fraction per_empl_isempld_fra Vejbidklynger (Update postponed), Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Andelen af personer, der er i beskæftigelse på husstanden.
Er på Robinsonlisten Personer Boolean per_advptect_robinson CPR 26-09-2020 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Fornavne Personer Text per_name_firsts CPR 26-09-2020 Dagligt Samtlige for- og mellemnavne registreret i CPR.
Herkomst Personer Distribution per_origin_dis Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin20_dis Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin5_dis Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomstdecil Personer Category per_origin5_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Herkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i fem lige store grupper (kvintiler), sorteret efter hvor stor en andel, der har dansk herkomst i husstanden. Jo lavere faktoren er, des større en andel har dansk herkomst. Herkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der har dansk eller vestlig herkomst mellem faktor 1 og 4; eller i mindre grad skelner mellem typen af udenlandsk herkomst. Såfremt din målgruppe har en specifik udenlandsk herkomst (baseret på regioner, ikke lande), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Herkomst - 5 grupper. Herkomstvariablen findes også på 20 grupper.
Kontaktadresse Personer Text per_adr_contact CPR 26-09-2020 Dagligt Adresse på kontaktperson, der kan indsættes i CPR-systemet når personen er udrejst, forsvundet eller død.
Kontaktadressens registreringsdato Personer Date per_adr_contact_date CPR 26-09-2020 Dagligt
Kreditadvarsel Personer Boolean per_credwarn CPR 26-09-2020 Dagligt En markering om kreditadvarsel vil være et signal til virksomheder om at udvise særlig opmærksomhed i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit. I mange tilfælde vil det være relevant at afslå lån eller kredit, fordi virksomheden har mistanke om, at den, der ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være. På den måde kan konkrete tilfælde af identitetsmisbrug forhindres.
Kreditadvarsel registreringsdato Personer Date per_credwarn_date CPR 26-09-2020 Dagligt
Navn Personer Text per_name CPR 26-09-2020 Dagligt
Navne- og adressebeskyttelse start dato Personer Date per_protect_date CPR 26-09-2020 Dagligt
Navne- og adressebeskyttet Personer Boolean per_protect CPR 26-09-2020 Dagligt Har en person navne- og adressebeskyttelse, vil alle navne- og adressefelter være blanke bortset fra evt. kontaktadresse.
Nøgle for personen Personer Guid per_key Geomatic 26-09-2020 Dagligt En nøgle genereret af Geomatic for at indentificerer et svar fra "CPR Direkte". Nøglen er telfældigt genereret og er kun gyldig i en begrænset periode.
Robinson-liste start dato Personer Date per_advptect_robinson_date CPR 26-09-2020 Dagligt
Tilflytningsdato Personer Date per_movdat CPR 26-09-2020 Dagligt Datoen hvor personen flyttede til den nuværende adresse.
Udlandsadresse Personer Text per_adr_foreign CPR 26-09-2020 Dagligt Udlandsadresse for udrejste personer. Adresselinierne er fritekstfelter og kan opdateres mens personen er udrejst. Personer, der udrejser, har ikke pligt at oplyse udlandsadresse til registrering i CPR.
Udlandsadressens registreringsdato Personer Date per_adr_foreign_date CPR 26-09-2020 Dagligt

Personer (CVR)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Addresse Personer (CVR) Text cvr_per_adr CVR 25-09-2020 Dagligt
Bliver holdt opdateret Personer (CVR) Boolean cvr_per_updated CVR 25-09-2020 Dagligt Personen har haft en aktiv relation til en virksomhed inden for de sidste 10 år og bliver derfor holdt opdateret i CVR.
Landekode Personer (CVR) Category cvr_per_country CVR 25-09-2020 Dagligt
Navn Personer (CVR) Text cvr_per_name CVR 25-09-2020 Dagligt
Nøgle for personen Personer (CVR) Integer cvr_per_key CVR 25-09-2020 Dagligt
Stilling Personer (CVR) Text cvr_per_pos CVR 25-09-2020 Dagligt

Personer (Statstidende)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresse Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_stretlin Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Afdød ægtefælles CPR-nummer Personer (Statstidende) Text cst_per_spoucpr Statstidende 25-09-2020 Dagligt
C/O Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_co Statstidende 25-09-2020 Dagligt
CPR-nummer Personer (Statstidende) Text cst_per_key Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Dødsdato Personer (Statstidende) Date cst_per_dod Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Er boet uskiftet Personer (Statstidende) Boolean cst_per_estundv Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Er omfattet af §69 Personer (Statstidende) Boolean cst_per_islaw69 Statstidende 25-09-2020 Dagligt Angiver om boet behandles efter Skiftelovens §69 (insolvent bo).
Faxnummer Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_fax Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Land Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_country Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Navn Personer (Statstidende) Text cst_per_name Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Navn Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_name Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Offentliggørelsesdato Personer (Statstidende) Date cst_per_dop Statstidende 25-09-2020 Dagligt Dato for hvornår meddelelsen blev offentliggjort i Statstidende.
Postdistrikt Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_city Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Postnummer Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_zip Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Retskreds Personer (Statstidende) Text cst_per_jursdon Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Sagsnummer Personer (Statstidende) Text cst_per_filno Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Telefonnummer Personer (Statstidende) Text cst_per_notiplc_phon Statstidende 25-09-2020 Dagligt

Personer (Teledata)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal telefonnumre Personer (Teledata) Integer tele_phone_cou_tele_per Teledata 17-09-2020 Ugentligt
CPR-status Personer (Teledata) Category tele_per_cpr_status Teledata 17-09-2020 Ugentligt
CPR-valideringsstatus Personer (Teledata) Category tele_per_cprvalid Teledata 17-09-2020 Ugentligt Angiver status for validering af personen mod CPR. Dato for validering kan ses af variablen CPR valideringsdato. Valideringen bør dog ikke være mere en måned gammel.
Efternavn Personer (Teledata) Text tele_per_name_last Teledata 17-09-2020 Ugentligt
Er beslutningstager Personer (Teledata) Boolean tele_per_decmak Teledata 17-09-2020 Ugentligt Sandt for personen i husstanden der med størst sandsynlighed er voksen.
Er CPR-valideret Personer (Teledata) Boolean tele_per_kviktjeked Teledata 17-09-2020 Ugentligt Valideret betyder at personen er blevet matchet hos CPR og ikke er død, udrejst, forsvundet. Der er ingen garanti for at personens navn og adresse, som angivet i teledata stemmer overens med det aktuelle navn og addresse i CPR. Når CPR matcher anvendes navne og adresser, der er op til 5 år gamle.
Er død Personer (Teledata) Boolean tele_per_isdead Teledata 17-09-2020 Ugentligt Fra andre kilder har Geomatic information om at denne person er død. Dette bør anvendes med forbehold, da Geomatic ikke kan være 100% sikker på dette. Markeringen bør dog altid anvendes til at frasortere emner. Hvis markeringen er falsk, så betyder dette ikke at personen er med garanti er levende, blot at Geomatic ikke har nogen oplysinger om at personen er død.
Er på Robinsonlisten Personer (Teledata) Boolean tele_per_advptect_robinson Teledata 17-09-2020 Ugentligt Angiver om personen fra teledata matcher en person fra den seneste udgave af den kvartalsvise robinsonlisten eller om personen er robinson-markeret via Geomatics løbende CPR kviktjek.
Fornavn Personer (Teledata) Text tele_per_name_first Teledata 17-09-2020 Ugentligt
Fornavne Personer (Teledata) Text tele_per_name_firsts Teledata 17-09-2020 Ugentligt Alle navne uden efternavnet.
Køn Personer (Teledata) Category tele_per_gend Teledata 17-09-2020 Ugentligt Baseret på personens fornavn og navnestatistik fra Danmarks Statistik har vi bestemt personens køn.
Navn Personer (Teledata) Text tele_per_name Teledata 17-09-2020 Ugentligt
Nøgle for personen Personer (Teledata) Integer tele_per_key Teledata 17-09-2020 Ugentligt
Primært fastnetstelefonnummer Personer (Teledata) Integer tele_per_prilan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen.
Primært mobiltelefonnummer Personer (Teledata) Integer tele_per_primob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved primært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener højest sandsynligt tilhører og anvendes af personen.
Robinsonlisten (person) Personer (Teledata) Boolean tele_per_advptect Teledata 17-09-2020 Ugentligt Angiver om personen fra teledata matcher en person fra den seneste udgave af den kvartalsvise robinsonlisten, eller om personen er robinson-markeret via Geomatics løbende CPR kviktjek.
Sekundært fastnetstelefonnummer Personer (Teledata) Integer tele_per_seclan Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det fastnetstelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen.
Sekundært mobiltelefonnummer Personer (Teledata) Integer tele_per_secmob Teledata 17-09-2020 Ugentligt Ved sekundært forstås det mobiltelefonnummer, som Geomatic mener næstmest sandsynligt tilhører og anvendes af personen.
Stilling Personer (Teledata) Text tele_per_occu Teledata 17-09-2020 Ugentligt

Politikredse

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresse Politikredse Text politikr_adr Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt Den komplette adresse skrevet på flere linjer.
Email adresse Politikredse Text politikr_email Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Politikreds Politikredse Category politikr_key Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Telefonnummer Politikredse Text politikr_phone Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt

Postnummerveje

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Navn Postnummerveje Text pcstreet_name ZAP 24-09-2020 Dagligt
Nøgle for postnummervejen Postnummerveje Integer pcstreet_key ZAP 24-09-2020 Dagligt
Vejadresseringsnavn Postnummerveje Text pcstreet_strname_abv ZAP 24-09-2020 Dagligt Et forkortet vejnavn på højst 20 tegn. F.eks. "Dronn. Christines V.". Hvis vejnavnet ikke overstiger 20 tegn, er vejadresseringsnavnet det samme som vejnavnet.
Vejnavn Postnummerveje Text pcstreet_strname ZAP 24-09-2020 Dagligt

Postnumre

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Postnr adresselinje Postnumre Text pcodeline ZAP 24-09-2020 Dagligt Postnummer efterfulgt af postdistriktsnavn (bynavn). Formateret sådan som postnummer addresselinjen bør skrives til addressering.
Postnummer Postnumre Category pcode ZAP 24-09-2020 Dagligt Et firecifret tal, som knyttes til et geografisk område. Postnummeret anføres i forbindelse med adressering af forsendelser for at lette sorteringen af posten.

Reelle ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Beskrivelse af særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship_desc CVR 25-09-2020 Dagligt
Betydelig indflydelse via rolle Reelle ejerskaber Text compownreal_infrole CVR 25-09-2020 Dagligt
Ejer anden deltager id Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_otherpart CVR 25-09-2020 Dagligt
Ejerandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_share CVR 25-09-2020 Dagligt
Ejerens CVR-nr Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_complegal CVR 25-09-2020 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_cvrper CVR 25-09-2020 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Reelle ejerskaber Boolean compownreal_current CVR 25-09-2020 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Nøgle for det reelle ejerskab Reelle ejerskaber Guid compownreal_key CVR 25-09-2020 Dagligt
Slutdato Reelle ejerskaber Date compownreal_end CVR 25-09-2020 Dagligt
Startdato Reelle ejerskaber Date compownreal_start CVR 25-09-2020 Dagligt
Stemmeandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_voteshare CVR 25-09-2020 Dagligt
Særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship CVR 25-09-2020 Dagligt

Relationer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Anden deltager id Relationer Integer comprelation_otherpart CVR 25-09-2020 Dagligt
CVR-nr Relationer Integer comprelation_complegal CVR 25-09-2020 Dagligt
CVR-person id Relationer Integer comprelation_cvrper CVR 25-09-2020 Dagligt
Funktion Relationer Text comprelation_func CVR 25-09-2020 Dagligt Funktionen beskriver den rolle personen har i relationen til virksomheden.
Nøgle for relationen Relationer Guid comprelation_key CVR 25-09-2020 Dagligt
Slutdato Relationer Date comprelation_end CVR 25-09-2020 Dagligt
Startdato Relationer Date comprelation_start CVR 25-09-2020 Dagligt

Retskredse

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresse Retskredse Text byret_adr Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt Den komplette adresse skrevet på flere linjer.
Email adresse Retskredse Text byret_email Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Retskreds Retskredse Category byret_key Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Telefonnummer Retskredse Text byret_phone Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt

Skattecentre

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresse Skattecentre Text skatcent_adr Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt Den komplette adresse skrevet på flere linjer.
Email adresse Skattecentre Text skatcent_email Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Skattecenter Skattecentre Category skatcent_key Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Telefonnummer Skattecentre Text skatcent_phone Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt

Statsforvaltninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresse Statsforvaltninger Text statsfor_adr Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt Den komplette adresse skrevet på flere linjer.
Email adresse Statsforvaltninger Text statsfor_email Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Statsforvaltning Statsforvaltninger Category statsfor_key Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt
Telefonnummer Statsforvaltninger Text statsfor_phone Myndighedsregisteret 02-01-2017 Ukendt

Telefonnumre (Teledata)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Telefonnummer Telefonnumre (Teledata) Integer tele_phone Teledata 17-09-2020 Ugentligt
Telefontype Telefonnumre (Teledata) Category tele_phone_typ Teledata 17-09-2020 Ugentligt

Udbudssager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Aktuelt udbud Udbudssager Boolean proplisting_isopen Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Angiver om ejendommen stadig pt. er til salg, eller om udbudssagen er lukket.
Antal etager Udbudssager Integer proplisting_count_floors Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Antal etager i boligen, som angivet af mægleren i boligannoncen. Dette kan afvige fra BBR.
Antal værelser Udbudssager Integer proplisting_count_rooms Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Antal værelser i boligen, som angivet af mægleren i boligannoncen. Dette kan afvige fra BBR.
Boligstørrelse Udbudssager Numeric proplisting_area_resi Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Størrelse for boligen, som angivet af mægleren i boligannoncen. Dette kan afvige fra BBR.
Ejendomstype Udbudssager Category proplisting_type Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Angiver typen af ejendom/bolig, som angivet af mægleren i boligannoncen.
Grundareal Udbudssager Numeric proplisting_area_ground Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Størrelse af grunden for boligen/ejendommen, som angivet af mægleren i boligannoncen. Dette kan afvige fra BBR.
Højeste udbudspris Udbudssager Numeric proplisting_price_max Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Den højest observerede pris i udbudsperioden.
Kælderareal Udbudssager Numeric proplisting_area_basement Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Størrelse af kælder for boligen/ejendommen, som angivet af mægleren i boligannoncen. Dette kan afvige fra BBR.
Laveste udbudspris Udbudssager Numeric proplisting_price_min Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Den lavest observerede pris i udbudsperioden.
Liggetid Udbudssager Numeric proplisting_time Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Antal dage som ejendommen har været i udbud i løbet af udbudssagen.
Nøgle for udbudssag Udbudssager Integer proplisting_key Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Opførelsesår Udbudssager Integer proplisting_bldyear Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Opførelsesår for hovedbygningen på ejendommen, som angivet af mægleren i boligannoncen. Dette kan afvige fra BBR.
Seneste udbudspris Udbudssager Numeric proplisting_price_last Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Den aktuelle/seneste udbudspris i udbudssagen.
Sidst set Udbudssager Date proplisting_todate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Datoen, hvor der sidst blev set en boligannonce i udbudssagen.
Start udbudspris Udbudssager Numeric proplisting_price_first Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Prisen, da ejendommen/boligen blev sat til salg i denne udbudssag.
Startdato Udbudssager Date proplisting_fromdate Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt Dato for første annoncering i udbudssagen.
Tvangsaktion Udbudssager Boolean proplisting_foreclosure Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt
Url Udbudssager Text proplisting_url Boliga ApS 25-09-2020 Dagligt

Virksomheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder Virksomheder Numeric complegal_age CVR 25-09-2020 Dagligt
Announcements type Virksomheder Category complegal_bnkrup_type Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Antal aktive p-enheder Virksomheder Integer compprod_act_cou_complegal CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal ansatte Virksomheder Category complegal_employee_cou CVR 25-09-2020 Dagligt
Antal ansatte (eksakt) Virksomheder Numeric complegal_employee_cou_exact CVR 25-09-2020 Dagligt Ansatte er virksomhedens medarbejdere opgjort som 'antal hoveder' for en given måned. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Antal p-enheder Virksomheder Integer compprod_cou_complegal CVR 25-09-2020 Dagligt
Antal årsværk Virksomheder Numeric complegal_employee_cou_yearwork CVR 25-09-2020 Dagligt Årsværk er virksomhedens medarbejdere omregnet til antal årsværk. Fx er 2 medarbejdere på halv tid = 1 årsværk. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Attention Virksomheder Text complegal_name_att CVR 25-09-2020 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver attention-delen af navnet - dvs. i nævnte eksempel "Ole Nielsen".
Bi-branche 1 Virksomheder Category complegal_activity_sub1 CVR 25-09-2020 Dagligt
Bi-branche 2 Virksomheder Category complegal_activity_sub2 CVR 25-09-2020 Dagligt
Bi-branche 3 Virksomheder Category complegal_activity_sub3 CVR 25-09-2020 Dagligt
C/O navn Virksomheder Text complegal_careof CVR 25-09-2020 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR-nr Virksomheder Integer complegal_key CVR 25-09-2020 Dagligt CVR-nummeret er den unikke nøgle for en virksomhed.
Dato for ændring af udvidet status Virksomheder Date complegal_statusext_date CVR 25-09-2020 Dagligt Den dato, hvor virksomheden ændrede status til den nuværende status.
Dekret-dato Virksomheder Date complegal_bnkrup_dod Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Email adresse Virksomheder Text complegal_email CVR 25-09-2020 Dagligt
Er aktiv Virksomheder Boolean complegal_act CVR 25-09-2020 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er på Robinsonlisten Virksomheder Boolean complegal_advptect_robinson CVR 25-09-2020 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet Virksomheder Boolean complegal_advptect_cvr CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om en virksomhed er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) Virksomheder Boolean complegal_advptect CVR 25-09-2020 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato Virksomheder Date complegal_estabdate CVR 25-09-2020 Dagligt
Fax Virksomheder Text complegal_fax CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche Virksomheder Category complegal_activity_main CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter dansk branchekode DB07. For de overordnede DB07 kategorier se de øvrige hovedaktivitet variable.
Hovedbranche (10 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main11 CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (127 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main128 CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (19 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main20 CVR 25-09-2020 Dagligt
Hovedbranche (36 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main37 CVR 25-09-2020 Dagligt
Kreditorstatus Virksomheder Category complegal_credstat CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver om virksomheden er under tvangsakkord eller er gået konkurs.
Meddelelse Virksomheder Text complegal_bnkrup_desc Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Offentliggørelsesdato Virksomheder Date complegal_bnkrup_dop Statstidende 25-09-2020 Dagligt Dato for hvornår meddelelsen blev offentliggjort i Statstidende.
Ophørsdato Virksomheder Date complegal_cessdate CVR 25-09-2020 Dagligt
Periode for antal ansatte/årsværk Virksomheder Date complegal_employee_cou_date CVR 25-09-2020 Dagligt Angiver hvilken måned data for 'Antal ansatte (eksakt)' og 'Antal årsværk' gælder for.
Retskreds Virksomheder Text complegal_bnkrup_jursdon Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Sagsnummer Virksomheder Text complegal_bnkrup_filno Statstidende 25-09-2020 Dagligt
Status Virksomheder Category complegal_statusext CVR 25-09-2020 Dagligt Status for virksomheden, som den er oplyst i CVR. Værdierne aktiv/ophørt anvendes kun til virksomheder, hvor virksomhedsoplysingerne kommer fra SKAT (dvs. f. eks. enkeltmandsvirksomheder og I/S).
Status (forenklet) Virksomheder Category complegal_status Geomatic 25-09-2020 Dagligt Status (forenklet) er beregnet af Geomatic ud fra virksomhedens eventuelle ophørsdato og kreditorstatus. Status fra CVR indgår ikke i denne beregning, da CVR status ikke var tilgængelig, da denne variable blev oprettet. Vi anbefaler at man nu anvender status fra CVR i stedet for denne variabel.
Telefonnummer Virksomheder Text complegal_phone CVR 25-09-2020 Dagligt
Virksomhedsform Virksomheder Category complegal_format CVR 25-09-2020 Dagligt
Virksomhedsnavn Virksomheder Text complegal_name CVR 25-09-2020 Dagligt Det officielle virksomhedsnavn som det optræder i CVR.
Virksomhedsnavn uden attention Virksomheder Text complegal_name_noatt CVR 25-09-2020 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver navnet uden attention-delen. Bemærk at dette ikke er det offielle navn på virksomheden.