Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Bolig-/erhvervsenheder
Bolig-/erhvervsenheder
ID unit
Country Danmark
Name Bolig-/erhvervsenheder
Description Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.

Outgoing relations from bolig-/erhvervsenheder

Enhedsadresser Enheden har denne adresse.
Bygninger Enheden ligger i denne bygningen.
Etager Enheden ligger på denne etage.
Bestemte faste ejendomme Tilhører
Ejendomme Enheden tilhører denne ejendom.

Incoming relations to bolig-/erhvervsenheder

No incoming relations.

Variables defined on bolig-/erhvervsenheder

Bolig-/erhvervsenheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_oth BBR 23-04-2024 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed.
Anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_v2 BBR 23-04-2024 Dagligt
Anvendelse (Udfases) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage BBR 23-04-2024 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_closedcoveredar BBR 23-04-2024 Dagligt Angiver enhedens areal af lukket overdækning. Indgår ikke i enhedens samlede areal.
Areal af åben overdækning Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_opencoveredarea BBR 23-04-2024 Dagligt Overdækket areal, hvor mindst én væg er åben.
Areal til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_com BBR 23-04-2024 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
Badeværelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_bath BBR 23-04-2024 Dagligt
Badforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_bath BBR 23-04-2024 Dagligt
BBR status Bolig-/erhvervsenheder Category unit_status BBR 23-04-2024 Dagligt
Boligstørrelse Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_resi BBR 23-04-2024 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
Boligtype Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_geo BBR 23-04-2024 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Dobbelt-/flerfamiliehuse er enheder i bygninger der indeholder 2 eller 3 enheder til beboelse, dette kan både være etageboliger eller fritliggende huse.
Boligtype (OIS) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_ois BBR 23-04-2024 Dagligt
Ejerforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_ownship BBR 23-04-2024 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR.
Energiforsyning Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_sup BBR 23-04-2024 Dagligt
Enhed BBR-ID Bolig-/erhvervsenheder Guid unit_key BBR 23-04-2024 Dagligt
Enhedens andel fælles adgangsareal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_commonaccessare BBR 23-04-2024 Dagligt Enhedens andel i fælles adgangsareal.
Forsimplet anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_simple BBR 23-04-2024 Dagligt
Godkendt tom bolig Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_approempty BBR 23-04-2024 Dagligt
Husstandspotentiale Bolig-/erhvervsenheder Category unit_houpot BBR 23-04-2024 Dagligt Angiver hvor egnet et bolig-/erhvervsenhed er til privat helårsbeboelse. Kategorierne i denne variabel er defineret af Geomatic og baseret på oplysninger fra BBR.
Kondemneret Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_condem BBR 23-04-2024 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.
Køkkenforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_kitch BBR 23-04-2024 Dagligt
Lovlig anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_legaluse BBR 23-04-2024 Dagligt Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus.
Offentlig støtte Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resi_pubsubsi BBR 23-04-2024 Dagligt
Opvarmningsform Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat Geomatic 23-04-2024 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_agent BBR 23-04-2024 Dagligt
Samlet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_total BBR 23-04-2024 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal.
Toiletforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_toilet BBR 23-04-2024 Dagligt
Udlejningsforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_rentalstat BBR 23-04-2024 Dagligt
Vandskyllende toiletter Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_toilet BBR 23-04-2024 Dagligt
Varmeinstallation Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_instal BBR 23-04-2024 Dagligt
Værelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms BBR 23-04-2024 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.
Værelser til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_com BBR 23-04-2024 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.