Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Ejendomme
Ejendomme
ID prop
Country Danmark
Name Ejendomme
Description En vurderingsejendom er en ejendom, som Skat har givet én vurdering. Det kan fx være en erhvervsejendom, en ejerlejlighed, et parcelhus eller et rækkehus. En ejendom er ikke et fysisk objekt, men det er en samlig af fyskiske objekter (bygninger, grunde og enheder) der vurderes og sælges sammen.

Outgoing relations from ejendomme

No outgoing relations.

Incoming relations to ejendomme

Matrikelstykker Tilhører
Udbudssager Tilhører
Bolig-/erhvervsenheder Enheden tilhører denne ejendom.
Bygninger Bygningen tilhører denne ejendom. Grunden som bygningen ligger på og enhederne i bygningen hører ikke nødvendigvis til samme ejendom.
Grunde Grunden tilhører denne ejendom. Bygningerne der ligger på grunden hører ikke nødvendigvis til samme ejendom.
Adgangsadresser Tilhører
Enhedsadresser Tilhører
Ejerskab Tilhører

Variables defined on ejendomme

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Ejendomme Integer prop_acadr_key ZAP 21-05-2024 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer. Adgangsadresse ZAP-ID stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Administrator adresse c/o navn Ejendomme Text prop_admin_coname ESR 22-05-2024 Dagligt C/O navn for administratorens adresse. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 1 Ejendomme Text prop_admin_adrline1 ESR 22-05-2024 Dagligt Første adresselinje i administratorens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 2 Ejendomme Text prop_admin_adrline2 ESR 22-05-2024 Dagligt Anden adresselinje i administratorens adresse - typisk stednavn for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 3 Ejendomme Text prop_admin_adrline3 ESR 22-05-2024 Dagligt Tredje adresselinje i administratorens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator CVR-nr Ejendomme Integer prop_admin_complegal ESR 22-05-2024 Dagligt Administratorens CVR-nr såfremt denne er en virksomhed. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administratornavn Ejendomme Text prop_admin_name ESR 22-05-2024 Dagligt Navnet på ejendommens administrator, såfremt en administrator findes og denne ikke er navne- og adressebeskyttet.
Aktuelt udbud Ejendomme Boolean prop_lastlistng_isopen Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Angiver om ejendommen stadig pt. er til salg, eller om udbudssagen er lukket. Aktuelt udbud stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Antal bolig-/erhvervsenheder Ejendomme Integer unit_cou_prop BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal bygninger Ejendomme Integer bld_cou_prop BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal ejerskab Ejendomme Integer propownship_cou_prop ESR 22-05-2024 Dagligt Antallet af ejerskaber der har del i ejendommen. Dette vil som regel svare til antallet af ejere.
Antal grunde Ejendomme Integer ground_cou_prop BBR 19-05-2024 Dagligt Antal grunde tilhørende ejendommen.
AVM gruppe Ejendomme Category prop_avmgroup Geomatic 15-05-2024 Månedligt AVM gruppe angiver typen af ejendom.
AVM markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avm Geomatic 15-05-2024 Månedligt Den estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris (Diskretionering) Ejendomme Category prop_valuation_avm_dsc Geomatic 15-05-2024 Månedligt Geomatics estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris per m2 Ejendomme Numeric prop_valuasqm_avm Geomatic 15-05-2024 Månedligt Den estimerede markedspris per m2 for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
Beliggenhed Ejendomme Text prop_location ESR 22-05-2024 Dagligt Et fritekst felt som angiver beliggenheden af ejendommen. I dette felt angives også i blandt om en ejendom er udgået.
BFE nummer Ejendomme Integer prop_matrstk_bfe ESR 22-05-2024 Dagligt BFE nummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Data-kvalitet for AVM Ejendomme Category prop_avmdataquality Geomatic 15-05-2024 Månedligt
Ejendomsejernummer for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_no ESR 22-05-2024 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsejernummer for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_no ESR 22-05-2024 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsnummer Ejendomme Integer prop_no ESR 22-05-2024 Dagligt Ejendomsnummeret er unikt indenfor en kommune. Sammen med kommunekoden udgør ejendomsnummeret således en unik nøgle for ejendommen.
Ejendomsstatus Ejendomme Category prop_status SVUR 22-05-2024 Dagligt Ejendomsstatus er udledt af den seneste vurderings benyttelseskode fra SVUR. Hvis denne kode er "Udgået ejendom" vil ejendommen blive markeret som ophørt, ellers aktiv. Det betyder derfor at hvis en ejendom har status = aktiv er der altså ikke garanti for at den er aktiv.
Ejendomstype Ejendomme Category prop_matrstk_proptyp ESR 22-05-2024 Dagligt Ejendomstype stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejendomsværdi Ejendomme Numeric prop_valuation_svur SVUR 22-05-2024 Dagligt Den seneste offentlige ejendomsvurdering.
Ejerforhold for hovedejeren Ejendomme Category prop_ownship_type ESR 22-05-2024 Dagligt Angiver ejerforholdet for ejendommens hovedejer. Præcist hvilket ejerskab som udgør hovedejeren kan dog ikke oplyses.
Ejerlavsnavn Ejendomme Text prop_matrstk_ejerlav_name Matriklen 21-05-2024 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn". Ejerlavsnavn stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejerlejlighedsnummer Ejendomme Text prop_flatno ESR 22-05-2024 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Enhedsadressens ZAP-ID Ejendomme Integer prop_unadr_key ZAP 21-05-2024 Dagligt ZAP-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle enhedsadresser adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVHX-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en enhedsadresse skifter husnummer eller sidedørsbetegnelse. Enhedsadressens ZAP-ID stammer fra enhedsadressen for ejendommen på ejendommen.
Er adminstrator navne- og adressebeskyttet Ejendomme Boolean prop_admin_protected ESR 22-05-2024 Dagligt Angiver om ejendommens administrator er navne- og adressebeskyttet.
Er moderejendom Ejendomme Boolean prop_ismother ESR 22-05-2024 Dagligt Angiver om ejendommen er en moderejendom for ejerlejligheder.
Grundværdi Ejendomme Numeric prop_groundval_svur SVUR 22-05-2024 Dagligt Den seneste offentlige vurdering af grundværdien for ejendommen.
Har administrator Ejendomme Boolean prop_hasadmin ESR 22-05-2024 Dagligt
Kommune- og ejendomsnr Ejendomme Text prop_munipropno ESR 22-05-2024 Dagligt Kommunekode og ejendomsnummer sammensat i et tekstfelt i formattet {kommunekode}-{ejendomsnr}. Denne variable kan bruges til unikt at identificere en ejendom.
Konfidens-flag for AVM Ejendomme Category prop_avmconfidence Geomatic 15-05-2024 Månedligt
Landsejerlavskode Ejendomme Integer prop_matrstk_ejerlav_key Matriklen 21-05-2024 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke. Landsejerlavskode stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Liggetid Ejendomme Numeric prop_lastlistng_time Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Antal dage som ejendommen har været i udbud i løbet af udbudssagen. Liggetid stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Matrikelareal Ejendomme Numeric matrstk_area_sum_prop ESR 22-05-2024 Dagligt Det totale areal af alle de matrikelstykker som tilhører ejendommen.
Matrikelnummer Ejendomme Text prop_matrstk_matrno ESR 22-05-2024 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra. Matrikelnummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Model A markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmoda Geomatic 15-05-2024 Månedligt AVM model A er baseret på en lineær regressionsmodel, der på baggrund af boligens karakteristika, geografi og demografi i området beregner en forventet markedspris. Modellen er grupperet efter ejendomstype og geografisk område.
Model B markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodb Geomatic 15-05-2024 Månedligt AVM model B handler om fremskrivning af handelspriser, og er baseret på en smoothing af historiske handelspriser for en given ejendomstype i et geografisk område. Den historiske handelspris fremskrives i forhold til ændringen fra sidste handel til nu.
Model B valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodb Geomatic 15-05-2024 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model B er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model C markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodc Geomatic 15-05-2024 Månedligt AVM model C er baseret på sammenlignelige handler i nærområdet.
Model C valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodc Geomatic 15-05-2024 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model C er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model D markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodd Geomatic 15-05-2024 Månedligt AVM model D handler om fremskrivning af afslag i udbudssager, og er baseret på den historiske udvikling i afslag af udbudsprisen for ejendomme for et givent område. Den historiske udvikling er baseret på en smoothing teknik og efterfølgende forecasting af afslagsprocenter. Modellen kan beregne den forventede handelspris for en ejendom i udbud.
Model D valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodd Geomatic 15-05-2024 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model D er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Moderejendommens beliggenhed Ejendomme Text prop_mothrloc ESR 22-05-2024 Dagligt
Moderejendomsnummer Ejendomme Integer prop_mothrno ESR 22-05-2024 Dagligt
Navn for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_name ESR 22-05-2024 Dagligt Navn stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Navn for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_name ESR 22-05-2024 Dagligt Navn stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Nøgle for ejendommen Ejendomme Integer prop_key ESR 22-05-2024 Dagligt
Nøgle for moderejendommen Ejendomme Integer prop_mothrkey ESR 22-05-2024 Dagligt For ejerlejligheder angiver dette nøglen på den moderejendom, som ejerlejligheden tilhører.
Offentlig ejendomsvurdering ved seneste handel Ejendomme Numeric prop_valuation_svur_pur SVUR 22-05-2024 Dagligt Den offentlige ejendomsvurdering ved seneste handel af ejendommen. Den offentlige ejendomsvurdering udtrykker ejendommens værdi ved kontant betaling. Da der ikke er tale om en individuel vurdering, fastlægger SKAT vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.
Offentlig vurderingår ved seneste handel Ejendomme Date prop_valuayear_svur_pur SVUR 22-05-2024 Dagligt Vurderingsåret for den offentlig ejendomsvurdering ved seneste handel af ejendommen. Den offentlige vurdering finder sted i oktober måned i alle ulige år.
Overdragelsemåde Ejendomme Category prop_transtype ESR 22-05-2024 Dagligt
Postnr adresselinje Ejendomme Text prop_acadr_pcode_pcodeline ZAP 21-05-2024 Dagligt Postnummer efterfulgt af postdistriktsnavn (bynavn). Formateret sådan som postnummer addresselinjen bør skrives til addressering. Postnr adresselinje stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Seneste handelsdato Ejendomme Date prop_purdate ESR 22-05-2024 Dagligt
Seneste handelspris Ejendomme Numeric prop_purprice ESR 22-05-2024 Dagligt
Seneste udbudspris Ejendomme Numeric prop_lastlistng_price_last Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Den aktuelle/seneste udbudspris i udbudssagen. Seneste udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Sidst set Ejendomme Date prop_lastlistng_todate Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Datoen, hvor der sidst blev set en boligannonce i udbudssagen. Sidst set stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Start udbudspris Ejendomme Numeric prop_lastlistng_price_first Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Prisen, da ejendommen/boligen blev sat til salg i denne udbudssag. Start udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Startdato Ejendomme Date prop_lastlistng_fromdate Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Dato for første annoncering i udbudssagen. Startdato stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Tvangsaktion Ejendomme Boolean prop_lastlistng_foreclosure Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Tvangsaktion stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Udbudspris Ejendomme Numeric prop_listprice Geomatic 15-05-2024 Månedligt Udbudsprisen er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Udbudspris per m2 Ejendomme Numeric prop_listprice_sqm Geomatic 15-05-2024 Månedligt Udbudspris per m2 er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Url Ejendomme Text prop_lastlistng_url Boliga ApS 22-05-2024 Dagligt Url stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Vejareal Ejendomme Numeric matrstk_area_road_sum_prop ESR 22-05-2024 Dagligt
Vurderingsår Ejendomme Date prop_valuayear_svur SVUR 22-05-2024 Dagligt Vurderingsår for den seneste offentlige vurdering af ejendomsværdi og grundværdi. Den offentlige vurdering finder sted i oktober måned i alle ulige år.
Zone Ejendomme Category prop_matrstk_zone ESR 22-05-2024 Dagligt Zone stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.