Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Matrikelstykker
Matrikelstykker
ID matrstk
Country Danmark
Name Matrikelstykker
Description Matrikelstykker fra ESR omfatter dels approberede matrikelstykker (matrikelgrunde fra KMS) og dels kommunale registreringer af jord-/arealstykker, der endnu ikke er approberet eller ikke skal approberes f.eks. en foreløbig matrikelgrund ifbm. udstykning, ejerlejlighedsetageareal, lejet grund med bygning o.a.

Outgoing relations from matrikelstykker

Jordstykker Tilhører
Ejendomme Tilhører
Ejerlav Tilhører

Incoming relations to matrikelstykker

No incoming relations.

Variables defined on matrikelstykker

Matrikelstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Areal Matrikelstykker Numeric matrstk_area ESR 22-05-2024 Dagligt
Artskode Matrikelstykker Category matrstk_art ESR 22-05-2024 Dagligt
BFE nummer Matrikelstykker Integer matrstk_bfe ESR 22-05-2024 Dagligt
Delnummer Matrikelstykker Text matrstk_partno ESR 22-05-2024 Dagligt Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer.
Ejendomstype Matrikelstykker Category matrstk_proptyp ESR 22-05-2024 Dagligt
Ejerlejlighedsnummer Matrikelstykker Text matrstk_flatno ESR 22-05-2024 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er vigtigste Matrikelstykker Boolean matrstk_main ESR 22-05-2024 Dagligt Angiver om matrikelstykket er det vigtigste på den pågældende ejendom.
Matrikelnummer Matrikelstykker Text matrstk_matrno ESR 22-05-2024 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
N√łgle for matrikelstykket Matrikelstykker Integer matrstk_key ESR 22-05-2024 Dagligt
Vejareal Matrikelstykker Numeric matrstk_area_road ESR 22-05-2024 Dagligt
Zone Matrikelstykker Category matrstk_zone ESR 22-05-2024 Dagligt