Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Matrikelstykker
Matrikelstykker
ID matrstk
Country Danmark
Name Matrikelstykker
Description Matrikelstykker fra ESR omfatter dels approberede matrikelstykker (matrikelgrunde fra KMS) og dels kommunale registreringer af jord-/arealstykker, der endnu ikke er approberet eller ikke skal approberes f.eks. en foreløbig matrikelgrund ifbm. udstykning, ejerlejlighedsetageareal, lejet grund med bygning o.a.

Variables defined on matrikelstykker

Matrikelstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Areal Matrikelstykker Numeric matrstk_area ESR 19-10-2019 Dagligt
Artskode Matrikelstykker Category matrstk_art ESR 19-10-2019 Dagligt
Delnummer Matrikelstykker Text matrstk_partno ESR 19-10-2019 Dagligt Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer.
Ejerlejlighedsnummer Matrikelstykker Text matrstk_flatno ESR 19-10-2019 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er vigtigste Matrikelstykker Boolean matrstk_main ESR 19-10-2019 Dagligt Angiver om matrikelstykket er det vigtigste på den pågældende ejendom.
Matrikelnummer Matrikelstykker Text matrstk_matrno ESR 19-10-2019 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
N√łgle for matrikelstykket Matrikelstykker Integer matrstk_key ESR 19-10-2019 Dagligt
Vejareal Matrikelstykker Numeric matrstk_area_road ESR 19-10-2019 Dagligt
Zone Matrikelstykker Category matrstk_zone ESR 19-10-2019 Dagligt