Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Grunde
Grunde
ID ground
Country Danmark
Name Grunde
Description Ved en grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoterede og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende inden for samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBRrelevant entitet på området (en bygning, en adresse eller et teknisk anlæg).

Outgoing relations from grunde

Adgangsadresser Grunden har dette husnummer. Grunden kan dog godt have flere bygninger med flere indgange, i dette tilfælde vil grunden blot have et af disse husnumre.
Bestemte faste ejendomme Tilhører
Ejendomme Grunden tilhører denne ejendom. Bygningerne der ligger på grunden hører ikke nødvendigvis til samme ejendom.

Incoming relations to grunde

Jordstykker Tilhører
Bygninger Bygningen ligger på denne grund.

Variables defined on grunde

Grunde

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Afløbsforhold Grunde Category ground_drain BBR 19-05-2024 Dagligt Grundens afløbsforhold er registreret medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb på grunden, er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene på bygningsniveau for hver enkelt bygning på grunden.
Afløbsforholdstilladelse Grunde Category ground_drainappr BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Grunde Integer unit_cou_ground BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal bygninger Grunde Integer bld_cou_ground BBR 19-05-2024 Dagligt
BBR status Grunde Category ground_status BBR 19-05-2024 Dagligt
Grund BBR-Id Grunde Guid ground_key BBR 19-05-2024 Dagligt
Nybyggeri Grunde Boolean ground_newconst BBR 19-05-2024 Dagligt
Sikkerhedsklassifikation Grunde Category ground_secucls BBR 19-05-2024 Dagligt
Vandforsyning Grunde Category ground_watersupl BBR 19-05-2024 Dagligt Angiver typen af drikkevandforsyning for grunden.