Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Etager
Etager
ID floor
Country Danmark
Name Etager
Description Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen.

Outgoing relations from etager

Bygninger Tilhører

Incoming relations to etager

Bolig-/erhvervsenheder Enheden ligger på denne etage.

Variables defined on etager

Etager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Etager Numeric floor_area_access BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af lovlig beboelse i kælder Etager Numeric floor_area_basmntlegl BBR 19-05-2024 Dagligt Kælderarealet kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv det er det udnyttede areal af kælderen, der registres som bolig – eller erhvervsareal. Kælderens samlede areal registreres også.
Areal af udnyttet del af tagetage Etager Numeric floor_area_roofused BBR 19-05-2024 Dagligt Tagetagens areal kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv – det er det udnyttede areal af tagetagen, der registreres som bolig eller erhvervsareal.
BBR status Etager Category floor_status BBR 19-05-2024 Dagligt
Etagebetegnelse Etager Text floor_name BBR 19-05-2024 Dagligt
Etagetype Etager Category floor_type BBR 19-05-2024 Dagligt
Kælderareal Etager Numeric floor_area_basement BBR 19-05-2024 Dagligt Kælder hvor loft er mindre end 1,25 m over terræn.
Nøgle for etagen Etager Guid floor_key BBR 19-05-2024 Dagligt
Samlet areal af etage Etager Numeric floor_area_total BBR 19-05-2024 Dagligt Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk.