Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Etager
Etager
ID floor
Country Danmark
Name Etager
Description Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen.

Variables defined on etager

Etager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Etager Numeric floor_area_access BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af lovlig beboelse i kælder Etager Numeric floor_area_basmntlegl BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af udnyttet del af tagetage Etager Numeric floor_area_roofused BBR 12-10-2019 Dagligt
BBR status Etager Category floor_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Etagebetegnelse Etager Text floor_name BBR 12-10-2019 Dagligt
Etagetype Etager Category floor_type BBR 12-10-2019 Dagligt
Kælderareal Etager Numeric floor_area_basement BBR 12-10-2019 Dagligt Kælder hvor loft er mindre end 1,25 m over terræn.
Nøgle for etagen Etager Guid floor_key BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet areal af etage Etager Numeric floor_area_total BBR 12-10-2019 Dagligt Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk.