Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Ejerlav
Ejerlav
ID ejerlav
Country Danmark
Name Ejerlav
Description Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav, og er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder.

Variables defined on ejerlav

Ejerlav

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejerlav Text ejerlav_name ESR 10-07-2020 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn".
Landsejerlavskode Ejerlav Integer ejerlav_key ESR 10-07-2020 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.