Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Ejerlav
Ejerlav
ID ejerlav
Country Danmark
Name Ejerlav
Description Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav, og er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder.

Outgoing relations from ejerlav

No outgoing relations.

Incoming relations to ejerlav

Jordstykker Tilhører
Matrikelstykker Tilhører

Variables defined on ejerlav

Ejerlav

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejerlav Text ejerlav_name Matriklen 21-05-2024 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn".
Landsejerlavskode Ejerlav Integer ejerlav_key Matriklen 21-05-2024 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.