Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Celler
Celler
ID cell100
Country Danmark
Name Celler
Description Ved celler forstås en 100x100 meter kvadratisk celle fra det danske kvadratnet. Det danske "kvadratnet" er udviklet af Kort og matrikelstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik. Kvadratnettet beskriver samlingen af kvadratiske celler. "Celle" anvendes om den enkelte navngivne flade i kvadratnettet.

Outgoing relations from celler

No outgoing relations.

Incoming relations to celler

Adgangsadresser Ligger i

Variables defined on celler

Celler

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal husstande Celler Integer hou_cou_cell100 Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Antallet af husstande i cellen.
Antal personer Celler Integer per_cou_cell100 Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Antallet af personer i cellen. Natbefolkning.
Koordinater for celle Celler Point cell100_loc Geodatastyrelsen 24-02-2015 Ukendt Koordinaten for cellens midtpunkt. X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.