Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Bygninger
Bygninger
ID bld
Country Danmark
Name Bygninger
Description En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).

Variables defined on bygninger

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 09-07-2020 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 09-07-2020 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 09-07-2020 Dagligt
Andet areal Bygninger Numeric bld_area_other BBR 09-07-2020 Dagligt Areal der hverken er til bolig- eller erhvervsbrug.
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 09-07-2020 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 09-07-2020 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af affaldsrum i terrænniveau Bygninger Numeric bld_area_trash BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_closed BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af overdækkede konstruktioner Bygninger Numeric bld_area_covered BBR 09-07-2020 Dagligt
Areal af åben overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_open BBR 09-07-2020 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 09-07-2020 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 09-07-2020 Dagligt Bebygget areal er det areal, som bygningen fylder på grunden set fra oven.
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 09-07-2020 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 09-07-2020 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 09-07-2020 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 09-07-2020 Dagligt Antallet af reelle etager. Kældre og tagetager ikke tæller med i opgørelsen over antallet af etager, selvom de registreres som en etage.
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 09-07-2020 Dagligt
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 09-07-2020 Dagligt
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 09-07-2020 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Lejligheder med køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wkitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der har eget køkken.
Lejligheder uden køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wokitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der ikke har eget køkken.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 09-07-2020 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 09-07-2020 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 09-07-2020 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 09-07-2020 Dagligt Opvarmningsmiddel er typen af opvarmningsmiddel, som fx elektricitet eller naturgas, der anvendes til at opvarme bygningen.
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 09-07-2020 Dagligt Samlet areal er det samlede areal af alle etager i bygningen (bortset fra kælder og tagetage).
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 09-07-2020 Dagligt Samlet boligareal er det areal, der bliver brugt til beboelse i hele bygningen.
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 09-07-2020 Dagligt Samlet erhvervsareal er det areal, der bliver brugt til erhverv i hele bygningen.
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 09-07-2020 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 09-07-2020 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 09-07-2020 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler.
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 09-07-2020 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 09-07-2020 Dagligt
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 09-07-2020 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 09-07-2020 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 09-07-2020 Dagligt Varmeinstallationen er den primære varmekilde for bygningen som fx fjernvarme eller centralvarme fra eget anlæg.
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 09-07-2020 Dagligt