Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Bygninger
Bygninger
ID bld
Country Danmark
Name Bygninger
Description En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).

Variables defined on bygninger

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 12-10-2019 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 12-10-2019 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 12-10-2019 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 12-10-2019 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 12-10-2019 Dagligt
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 12-10-2019 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 12-10-2019 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 12-10-2019 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 12-10-2019 Dagligt
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 12-10-2019 Dagligt
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 12-10-2019 Dagligt
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 12-10-2019 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Lejligheder med køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wkitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der har eget køkken.
Lejligheder uden køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wokitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der ikke har eget køkken.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 12-10-2019 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 12-10-2019 Dagligt
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 12-10-2019 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 12-10-2019 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 12-10-2019 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 12-10-2019 Dagligt
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 12-10-2019 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 12-10-2019 Dagligt
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 12-10-2019 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 12-10-2019 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 12-10-2019 Dagligt
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 12-10-2019 Dagligt