Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Adults
Adults
ID adu
Country Danmark
Name Adults
Description

Outgoing relations from adults

Enhedsadresser Lever på

Incoming relations to adults

No incoming relations.

Variables defined on adults

Adults

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Besk√¶ftigelse Adults Distribution adu_empl_level_v2_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Beskæftigelsesvariablen for voksne er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO). Denne variabel er udregnet for alle voksne personer i Danmark.