Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Adgangsadresser
Adgangsadresser
ID acadr
Country Danmark
Name Adgangsadresser
Description En adgangsadresse er ikke en postadresse. Den kan fx bruges til at identificerer en opgang eller en bygning ud fra husnummeret og husbogstavet. I DAR kaldes en adgangsadresse for et "Husnummer".

Outgoing relations from adgangsadresser

Celler Ligger i
Postnumre Tilhører
Retskredse Tilhører
Valgsteder Tilhører
Postnummerveje Tilhører
Bestemte faste ejendomme Tilhører
Ejendomme Tilhører

Incoming relations to adgangsadresser

Enhedsadresser Enhedsadressen har dette husnummer. Det er som regl også husnummeret på den opgang/indgang enhedsadressen ligger bag.
Virksomheder Tilhører
P-enheder Tilhører
Bygninger Bygningen har dette husnummer. Bygninger kan dog have flere indgange med flere forskellige husnumre, it dette tilfælde vil bygningen blot have et af disse husnumre.
Grunde Grunden har dette husnummer. Grunden kan dog godt have flere bygninger med flere indgange, i dette tilfælde vil grunden blot have et af disse husnumre.
Ejerskab Tilhører
Opgang/indgang Opgang/indgang-en har dette husnummer.

Variables defined on adgangsadresser

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Adgangsadresser Integer acadr_key ZAP 21-05-2024 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer.
Adgangsadressens DAR-ID Adgangsadresser Guid acadr_bbrid ZAP 21-05-2024 Dagligt DAR-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle for adgangsadressen, som bliver tildelt alle adgangsadresser i DAR. I modsætning til KVH nøglen, er DAR-Id'et konstant over tid, og ændre sig ikke hvis fx en adgangsadresse skifter husnummer. Tidligere var dette ID kendt som BBR-Id. Nogle adresser findes endnu ikke i DAR, og vil derfor ikke have et DAR-Id. Alternativt kan man bruge Geomatics ZAP-Id, som bliver tildelt alle adresser.
Adgangsadressens fulde navn Adgangsadresser Text acadr_name ZAP 21-05-2024 Dagligt Bemærk dette navn indeholder ikke evt. etage og sidedør og er derfor ikke egnet til addressering.
Antal aktive p-enheder Adgangsadresser Integer compprod_act_cou_acadr CVR 22-05-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal aktive virksomheder Adgangsadresser Integer complegal_act_cou_acadr CVR 22-05-2024 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal bolig-/erhvervsenheder Adgangsadresser Integer unit_cou_acadr BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal bygninger Adgangsadresser Integer bld_cou_acadr BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal enhedsadresser Adgangsadresser Integer unadr_cou_acadr ZAP 21-05-2024 Dagligt
Fugleflugtafstand til affaldsanlæg/genbrugsplads  This variable is no longer being updated. Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_waste Geomatic 23-09-2022 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Affaldsanlæg og genbrugsplads følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til busholdeplads Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_busstop Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Fugleflugtafstand til busstation Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_busstation Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Fugleflugtafstand til centrum af større by Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_citycenter Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. En større by defineres som en af de 25 byer i Danmark med størst befolkningstal. Centrum defineres som rådhusets placering. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til daginstitution Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_daycare Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er institutioner.dk.
Fugleflugtafstand til energiforsyningsanlæg Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_powerplant Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Energiforsyningsanlæg følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til ghettoområde Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_socchallenge Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Ved et ghettoområde forstås et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Ghettoområder følger definitionen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kilde til point of interest koordinater er trafikstyrelsen.dk.
Fugleflugtafstand til havn Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_harbor Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Havn følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til højspændingsledning Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_powerline Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Højspændingsledning følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til hårdt ghettoområde Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_consocchallenge Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Ved et hårdt ghettoområde forstås et udsat boligområde, som de seneste 4 år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde. Hårde boligområder følger definitionen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kilde til point of interest koordinater er trafikstyrelsen.dk.
Fugleflugtafstand til industriområde Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_industry Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til kystlinjen Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_coast Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til letbanestation Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_lightrail Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Fugleflugtafstand til lufthavn Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_airport Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Lufthavn følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til metrostation Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_metro Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Fugleflugtafstand til motorvej Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_highway Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Fugleflugtafstand til park Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_park Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Park følger definitionen i Open Street Map Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Fugleflugtafstand til parkering Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_parking Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Parkering følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til skole Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_school Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er Institutionsregisteret.
Fugleflugtafstand til skov Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_forest Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Skov følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til sportsanlæg Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_sportarea Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Sportsanlæg følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til s-togstation Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_strain Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Fugleflugtafstand til større park Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_largepark Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Større park følger definitionen i Open Street Map med et areal større end 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Fugleflugtafstand til større skov Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_largeforest Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Større skov følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til større sø Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_largelake Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Større sø følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til større vej Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_largeroad Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Fugleflugtafstand til sø Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_lake Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Sø følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til telemast Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_celltower Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Telemast følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til togbane Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_railway Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til togstation Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_train Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Fugleflugtafstand til udsat boligområde Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_vulnarea Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Udsatte boligområde defineres som et område præget af sociale problemer. De findes i større byer over hele landet. Udsatte boligområder følger definitionen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kilde til point of interest koordinater er trafikstyrelsen.dk.
Fugleflugtafstand til vandrensningsanlæg  This variable is no longer being updated. Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_waterplant Geomatic 23-09-2022 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Vandrensningsanlæg følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til vej med busstoppesteder Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_busroad Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk, rejseplanen.dk.
Fugleflugtafstand til vindmølle Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_windturbine Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Vindmølle følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Fugleflugtafstand til vådområde Adgangsadresser Numeric acadr_birddist_wetland Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 100 km har variablen ingen værdi. Vådområde følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Har enhedsadresser Adgangsadresser Boolean acadr_hasunits ZAP 21-05-2024 Dagligt Angiver om adgangsadressen har mere end en enhedsadresse.
Husnummer Adgangsadresser Text houno ZAP 21-05-2024 Dagligt Husnummeret for en adresse inklusiv evt. husbogstav.
Husnummer (alfabetisk del) Adgangsadresser Text houno_alpha ZAP 21-05-2024 Dagligt Husbogstavet for en adresse.
Husnummer (numerisk del) Adgangsadresser Text houno_num ZAP 21-05-2024 Dagligt Husnummeret for en adresse uden evt. husbogstav.
Kommune Adgangsadresser Category muni ZAP 21-05-2024 Dagligt Ved kommune forstås administrativ inddeling af Danmark og Grønland (inklusive Christiansø og områder uden for kommunal inddeling i Grønland).
Kommuner 1974-2002 Adgangsadresser Category muni_2002 ZAP 21-05-2024 Dagligt Kommunerne som de så ud i årene 1974-2002. Altså før kommunesammenlægningen på Bornholm i 2003, oprettelsen af Ærø Kommune i 2006 og kommunalreformen i 2007.
Koordinater for adgangsadresse Adgangsadresser Point acadr_loc ZAP 21-05-2024 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
KVH Adgangsadresser Text kvh ZAP 21-05-2024 Dagligt KVH er en unik identifikator for an adgangsadresse, og er opbygget som følger: KKKVVVVHHHH, hvor K=kommunekode, V=vejkode, H=husnummer. KVH er ikke konstant over tid, da den vil ændre sig hvis en adresse f. eks. skifter husnummer eller kommunekode. BBR-ID og ZAP-ID er derfor bedre alternativer som nøgle for en adgangsadresse.
KVH (DAWA format) Adgangsadresser Text kvh_dawa ZAP 21-05-2024 Dagligt KVH i DAWAs format, som afviger fra Geomatic KVHX format. Vi anbefaler ligesom DAWA ikke at anvende KVHX til andet end eksisterende systemer, som allerede bruger KVH som nøgle. Læs mere om DAWAs KVH definition her: https://dawa.aws.dk/adressedok#adresse_kvhx (direkte link findes ikke, men scroll lidt ned).
Køreafstand til busholdeplads Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_busstop Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Køreafstand til busstation Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_busstation Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Køreafstand til centrum af større by Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_citycenter Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. En større by defineres som en af de 25 byer i Danmark med størst befolkningstal. Centrum defineres som rådhusets placering. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til daginstitution Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_daycare Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er institutioner.dk.
Køreafstand til industriområde Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_industry Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til kystlinjen Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_coast Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til letbanestation Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_lightrail Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Køreafstand til metrostation Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_metro Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Køreafstand til motorvejstilkørsel Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_onramp Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er Vejdirektoratet.
Køreafstand til park Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_park Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Park følger definitionen i Open Street Map Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Køreafstand til skole Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_school Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er Institutionsregisteret.
Køreafstand til skov Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_forest Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Skov følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til s-togstation Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_strain Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Køreafstand til større park Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_largepark Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Større park følger definitionen i Open Street Map med et areal større end 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Køreafstand til større skov Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_largeforest Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Større skov følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til større sø Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_largelake Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Større sø følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til større vej Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_largeroad Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Køreafstand til sø Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_lake Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Sø følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til togbane Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_railway Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Køreafstand til togstation Adgangsadresser Numeric acadr_drivedist_train Geomatic 08-03-2024 Halvårligt Hvis afstanden er større end 50 km har variablen ingen værdi. Kilde til point of interest koordinater er rejseplanen.dk.
Ligger matriklen op til en skov Adgangsadresser Boolean acadr_nextto_forest Geomatic 08-03-2024 Halvårligt En matrikel siges at ligge op til en skov hvis Fugleflugtafstanden er mindre end 50 m. Skov følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 1.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Ligger matriklen op til en større skov Adgangsadresser Boolean acadr_nextto_largeforest Geomatic 08-03-2024 Halvårligt En matrikel siges at ligge op til en større skov hvis Fugleflugtafstanden er mindre end 50 m. Større skov følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Ligger matriklen op til en større sø Adgangsadresser Boolean acadr_nextto_largelake Geomatic 08-03-2024 Halvårligt En matrikel siges at ligge op til en større sø hvis Fugleflugtafstanden er mindre end 15 m. Større sø følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 50.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Ligger matriklen op til en sø Adgangsadresser Boolean acadr_nextto_lake Geomatic 08-03-2024 Halvårligt En matrikel siges at ligge op til en sø hvis Fugleflugtafstanden er mindre end 15 m. Sø følger definitionen fra GeoDanmarks topografiske data med et areal på minimum 1.000 kvm. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk.
Ligger matriklen op til en vej med busstoppesteder Adgangsadresser Boolean acadr_nextto_busroad Geomatic 08-03-2024 Halvårligt En matrikel siges at ligge op til en vej med busstoppesteder hvis Fugleflugtafstanden er mindre end 10 m. Kilde til point of interest koordinater er kortforsyningen.dk, rejseplanen.dk.
Ligger matriklen ud til en større vej Adgangsadresser Boolean acadr_nextto_largeroad Geomatic 08-03-2024 Halvårligt En matrikel siges at ligge op til en vej hvis Fugleflugtafstanden er mindre end 100 m. Kilde til point of interest koordinater er openstreetmap.org.
Postdistrikt Adgangsadresser Category postdist ZAP 21-05-2024 Dagligt
Postdistriktsnavn (bynavn) Adgangsadresser Text pdisname ZAP 21-05-2024 Dagligt Navnet på postditriktet også ofte omtalt som bynavnet. Indgår i postadressen efter postnummeret. Eksempler: "Horsens", "København K".
Region Adgangsadresser Category region ZAP 21-05-2024 Dagligt Ved regioner forstås den administrative inddeling af Danmark i fem regioner i Danmark samt Grønland Amtskommune.
Sogn Adgangsadresser Category parish ZAP 21-05-2024 Dagligt
Status Adgangsadresser Category acadr_status ZAP 21-05-2024 Dagligt
Stednavn Adgangsadresser Text stednavn ZAP 21-05-2024 Dagligt Angiver adressens stednavn, som det er registreret i CPR.
Vejadresseringsnavn Adgangsadresser Text strname_abv ZAP 21-05-2024 Dagligt Et forkortet vejnavn på højst 20 tegn. F.eks. "Dronn. Christines V.". Hvis vejnavnet ikke overstiger 20 tegn, er vejadresseringsnavnet det samme som vejnavnet.
Vejkode Adgangsadresser Text acadr_strcode ZAP 21-05-2024 Dagligt
Vejnavn Adgangsadresser Text strname ZAP 21-05-2024 Dagligt