Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Adgangsadresser
Adgangsadresser
ID acadr
Country Danmark
Name Adgangsadresser
Description

Variables defined on adgangsadresser

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Adgangsadresser Integer acadr_key ZAP 06-08-2020 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer.
Adgangsadressens DAR-ID Adgangsadresser Guid acadr_bbrid ZAP 06-08-2020 Dagligt DAR-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle for adgangsadressen, som bliver tildelt alle adgangsadresser i DAR. I modsætning til KVH nøglen, er DAR-Id'et konstant over tid, og ændre sig ikke hvis fx en adgangsadresse skifter husnummer. Tidligere var dette ID kendt som BBR-Id. Nogle adresser findes endnu ikke i DAR, og vil derfor ikke have et DAR-Id. Alternativt kan man bruge Geomatics ZAP-Id, som bliver tildelt alle adresser.
Adgangsadressens fulde navn Adgangsadresser Text acadr_name ZAP 06-08-2020 Dagligt Bemærk dette navn indeholder ikke evt. etage og sidedør og er derfor ikke egnet til addressering.
Antal aktive p-enheder Adgangsadresser Integer compprod_act_cou_acadr CVR 07-08-2020 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal aktive virksomheder Adgangsadresser Integer complegal_act_cou_acadr CVR 07-08-2020 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal bolig-/erhvervsenheder Adgangsadresser Integer unit_cou_acadr BBR 07-08-2020 Dagligt
Antal bygninger Adgangsadresser Integer bld_cou_acadr BBR 07-08-2020 Dagligt
Antal enhedsadresser Adgangsadresser Integer unadr_cou_acadr ZAP 06-08-2020 Dagligt
Har enhedsadresser Adgangsadresser Boolean acadr_hasunits ZAP 06-08-2020 Dagligt Angiver om adgangsadressen har mere end en enhedsadresse.
Husnummer Adgangsadresser Text houno ZAP 06-08-2020 Dagligt Husnummeret for en adresse inklusiv evt. husbogstav.
Husnummer (alfabetisk del) Adgangsadresser Text houno_alpha ZAP 06-08-2020 Dagligt Husbogstavet for en adresse.
Husnummer (numerisk del) Adgangsadresser Text houno_num ZAP 06-08-2020 Dagligt Husnummeret for en adresse uden evt. husbogstav.
Kommune Adgangsadresser Category muni ZAP 06-08-2020 Dagligt
Kommuner 1974-2002 Adgangsadresser Category muni_2002 ZAP 06-08-2020 Dagligt Kommunerne som de så ud i årene 1974-2002. Altså før kommunesammenlægningen på Bornholm i 2003, oprettelsen af Ærø Kommune i 2006 og kommunalreformen i 2007.
Koordinater for adgangsadresse Adgangsadresser Point acadr_loc ZAP 06-08-2020 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
KVH Adgangsadresser Text kvh ZAP 06-08-2020 Dagligt KVH er en unik identifikator for an adgangsadresse, og er opbygget som følger: KKKVVVVHHHH, hvor K=kommunekode, V=vejkode, H=husnummer. KVH er ikke konstant over tid, da den vil ændre sig hvis en adresse f. eks. skifter husnummer eller kommunekode. BBR-ID og ZAP-ID er derfor bedre alternativer som nøgle for en adgangsadresse.
KVH (DAWA format) Adgangsadresser Text kvh_dawa ZAP 06-08-2020 Dagligt KVH i DAWAs format, som afviger fra Geomatic KVHX format. Vi anbefaler ligesom DAWA ikke at anvende KVHX til andet end eksisterende systemer, som allerede bruger KVH som nøgle. Læs mere om DAWAs KVH definition her: https://dawa.aws.dk/adressedok#adresse_kvhx (direkte link findes ikke, men scroll lidt ned).
Postdistrikt Adgangsadresser Category postdist ZAP 06-08-2020 Dagligt
Postdistriktsnavn (bynavn) Adgangsadresser Text pdisname ZAP 06-08-2020 Dagligt Navnet på postditriktet også ofte omtalt som bynavnet. Indgår i postadressen efter postnummeret. Eksempler: "Horsens", "København K".
Region Adgangsadresser Category region ZAP 06-08-2020 Dagligt
Sogn Adgangsadresser Category parish ZAP 06-08-2020 Dagligt
Status Adgangsadresser Category acadr_status ZAP 06-08-2020 Dagligt
Stednavn Adgangsadresser Text stednavn ZAP 06-08-2020 Dagligt Angiver adressens stednavn, som det er registreret i CPR.
Vejadresseringsnavn Adgangsadresser Text strname_abv ZAP 06-08-2020 Dagligt Et forkortet vejnavn på højst 20 tegn. F.eks. "Dronn. Christines V.". Hvis vejnavnet ikke overstiger 20 tegn, er vejadresseringsnavnet det samme som vejnavnet.
Vejkode Adgangsadresser Text acadr_strcode ZAP 06-08-2020 Dagligt
Vejnavn Adgangsadresser Text strname ZAP 06-08-2020 Dagligt