Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / datalevels / Vejsideklynger
Vejsideklynger
ID vsi
Country Danmark
Name Vejsideklynger
Description Vejsidesegmentering opdeler alle veje i hver kommune i mindre vejstykker ud fra følgende definition: Hvis der er mere end 5 husstande på hver vejside, deles vejen i lige og ulige numre. Vejsiderne kan derefter opdeles i vejstykker så længe stykkerne består af 20 husstande eller flere. Opgange deles ikke selv hvis den består af flere end 40 husstande. Såfremt der er mindre end 5 husstande på vejen, bliver den placeret i en rest gruppe. For hver datavariabel får vejstykkerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Vejstykkerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.