Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / datalevels / Bolig-/erhvervsenheder
Bolig-/erhvervsenheder
ID unit
Country Danmark
Name Bolig-/erhvervsenheder
Description Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.