Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / datalevels / Husstandsadresser
Husstandsadresser
ID houadr
Country Danmark
Name Husstandsadresser
Description Adresser egnede til privat helårsbeboelse (baseret på oplysinger fra BBR). Der vil blandt disse adresser også være sommerhuse, men kun såfremt der er givet dispentation til helårsbeboelse. Omkring 4% af adresserne er ubeboede, så antallet af adresser vil derfor som regel være højere end antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik.