Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / datalevels / Mikroklynger
Mikroklynger
ID gmc
Country Danmark
Name Mikroklynger
Description Mikroklyngesegmentering inddeler alle husstandsadresser inden for hver kommune i mikro-klynger af mindst 5 ensartede adresser. Opgange kan blive opdelt hvis de ikke er ensartede. For hver datavariabel får mikro-klyngerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Mikro-klyngerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.