Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / datalevels / Bygninger
Bygninger
ID bld
Country Danmark
Name Bygninger
Description En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).