Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources
Sources in Danmark

To view specific variables within a source, click in the source in the table below.

Name Full Name Description
BBR Bygnings- og boligregisteret Bygnings- og boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med oplysninger om samtlige bygninger og boliger i Danmark.
Boliga ApS Boliga ApS Udbudsdata fra Boliga indeholder oplysninger om aktuelle og historiske udbudte ejer- og andelsboliger, herunder liggetider, udbudspriser og links til boligannoncer.
CPR Det centrale personregister Det centrale personregister (CPR) indeholder alle personer, som har eller har haft officiel bopæl i Danmark eller Grønland. Personer, som er døde eller flyttet til udlandet, kan også findes i CPR.
CVR Det centrale virksomhedsregister Det centrale virksomhedsregister (CVR) er det officielle register for alle registrerede virksomheder i Danmark. Det indeholder både aktive og ophørte virksomheder, og både juridiske enheder og produktionsenheder.
Danmarks statistik Danmarks statistik
ESR Det f√¶lleskommunale ejendomsregister Det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejendomme, ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.
FBB Fredede og Bevaringsv√¶rdige Bygninger Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) indeholder oplysninger om fredede bygninger, og om de bygninger, som har fået vurderet deres bevaringsværdi. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem fredning og bevaringsværdi. Det er kommunerne, som giver bygningen en bevaringsværdi via en såkaldt SAVE-undersøgelse. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter, hvilke bygninger der skal fredes. Det er ikke altid at de to myndigheder vurderer ens. Det vil ofte forekomme, at fredede bygninger har en fredningsværdi på 1 (den højeste), men man kan sagtens finde eksempler på, at fredede bygninger har en lavere bevaringsværdi, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har lagt andre hensyn til grund for fredning.
Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen
Geomatic Geomatic
Myndighedsregisteret Myndighedsregisteret Myndighedsregistret fra CPR indeholder oplysninger om danske myndigheder, fx retskredse, skattecentre, politikredse og statsforvaltninger.
Statstidende Statstidende Statstidende er et elektronisk dagblad (udgivet af Justitsministeriet), som indeholder meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder.
SVUR Statens salgs- og vurderingsregister Statens salgs- og vurderingsregister (SVUR) er et landsdækkende register, som indeholder vurderingsoplysninger, herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi.
Teledata Teledata Teledata (også kendt som telefonbogen eller §31-data) er teleselskabernes indberetning af deres abonnenters navn, adresse og telefonnumre.
ZAP ZAP ZAP er Geomatics egen adressedatabase, som er baseret på Danmarks Adresseregister (DAR) og suppleret med adresser fra andre kilder (fx CVR).