Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / Sources / Geomatic
Geomatic

Below is a list of variables from Geomatic.

Bostadsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
conzoom®gruppe G4 Bostadsadresser Category unadr_cnzgrp_g4 Bostadsadresser, Belägenhetsadresser, Cell-Kluster, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2019 Årligt
conzoom®type G4 Bostadsadresser Category unadr_cnztyp_g4 Bostadsadresser, Belägenhetsadresser, Cell-Kluster, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2019 Årligt

Familjer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal Barnsfaktor Familjer Category chl_cou_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt AntalBarnsfaktorn berättar hur många barn det finns per familj i visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med par eller singlar utan barn.
Byggnadsårsfaktor Familjer Category resibldy_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Byggnadsårsfaktorn berättar hur pass gamla byggnaderna är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel av bostäderna är byggda på 90-talet och framåt. Låga poäng får de områden där en hög andel av bostäderna är uppförda på 20-talet eller tidigare.
Familjestorleksfaktor Familjer Category fam_size_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Familjestorleksfaktorn berättar om hur stora familjer som bor i ett visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med en hög andel singelhushåll.
Hustypsfaktor Familjer Category resityp_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Hustypsfaktorn berättar vilken typ av byggnad som finns i ett visst område. Höga poäng får de områden som till den övervägande delen består av friliggande villor. Låga poäng får områden som består till största delen av flerfamiljshus.
Köpkraftsfaktor Familjer Category purpow_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Köpkraftsfaktorn är ett mått på hur pass köpstarkt invånarna i ett visst område är. Höga poäng får de områden där invånarna har en hög köpkraft. Låga poäng får områden där invånarna i genomsnitt har en låg köpkraft.
Ägandefaktor Familjer Category tenure_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Ägandefaktorn berättar hur vanligt det är med att man äger sitt boende i ett område. Höga poäng får de områden där det finns många hus som ägs av de de boende. Låga poäng får områden där det finns en stor andel hyresrätter.

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Kulturell Mixfaktor Personer Category origin_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Kulturell Mixfaktorn talar om hur pass blandat ett område är kulturellt. Höga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda utomlands. Låga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda i Sverige.
Pensionsavdragsfaktor Personer Category deduct_pens_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2012 Årligt Pensionsavdragsfaktorn är ett mått på hur många och mycket invånarna i ett område i genomsnitt gör skatteavdrag för pensionssparande. Höga poäng får de områden där en stor andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande. Låga poäng får områden där en låg andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande.
Ränteintäktsfaktor Personer Category inco_intrst_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Ränteintäktsfaktorn är ett mått på hur mycket ränteintäkt i genomsnitt invånarna i ett visst område har. Höga poäng får de områden där invånarna har årliga ränteintäkter på över 1 000 kr. Låga poäng får områden där en liten andel människor har ränteintäkter.
Utbildningsfaktor Personer Category edu_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Utbildningsfaktorn berättar hur hög utbildningsnivån är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som har en högskoleexamen. Låga poäng får de områden där en hög andel av personerna har maximalt grundskoleutbildning eller praktiskt gymnasium.

Vuxna

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Civilståndsfaktor Vuxna Category marsta_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Civilståndsfaktorn är en indikation på andeln personer i ett område som är gifta eller änklingar. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är gifta/änklingar. Låga poäng får de områden där en låg andel är gifta/änklingar.
conzoom®grupp G3 Vuxna Distribution adu_cnzgrp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®grupp G3 Vuxna Category cnzgrp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Distribution adu_cnztyp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Category cnztyp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Distribution cnzgrp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Category cnzgrp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Distribution cnztyp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Category cnztyp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Ekonomiintressefaktor Vuxna Category ecointrst_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”ekonomi-intresse” menar vi en person som är intresserad av dels frågor som behandlar privatekonomi, och dels frågor som behandlar olika former av Värdepapper (exempelvis aktier, fonder m.m) Tillsammans utgör dessa båda intresse det som vi kallar för ett ”ekonomi-intresse”.
Inkomstfaktor Vuxna Category inco_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Inkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad utifrån inkomst av tjänst. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är höginkomsttagare. Låga poäng får de adresser där en hög andel låginkomstagare.
Internetfaktor Vuxna Category intnet_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Internetfaktorn är ett mått på hur pass aktiv man är på att använda Internet och hur man använder det. Vi mäter om man man anger att Internet är ens första källa för information och/eller man upplever att handla varor över Internet har gjort ens liv enklare. Vi tittar även på hur stor andel i de olika faktorerna som har tillgång till en smartphone och/eller Surfplatta.
Kapitalinkomstfaktor Vuxna Category inco_withcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Kapitalinkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad enbart utifrån inkomst utav kapital. Höga poäng får de områden som i genomsnitt har en hög inkomst av kapital. Låga poäng får de områden där invånarna har en liten eller ingen inkomst utav kapital
Medvetenhetsfaktor Vuxna Category conscness_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”medvetenhet” menar vi en människa som är beredd att betala extra för varor som är ekologiskt odlade, miljövänliga och/eller rättvisemärkta. Samtidigt så finns det en oro kring miljöutsläpp och man är samtidigt medveten kring hur ens handlingar påverkar klimat och närmiljö och därför gärna aktivt bidrar till ett bättre samhälle genom att sopsortera och liknande.
Reklamfaktor Vuxna Category adv_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Reklam” menar vi den typ av marknadsföring som sker via Adresserade postala utskick, oadresserad reklam i brevlådan, Telemarketing och Reklam som sänds i de komersiella Tv-kanalerna. I denna faktor mäter vi hur pass mottaglig en person är för marknadsföring i dessa kanaler och om man påverkas av reklam för att köpa varor.
Sociala medier faktor Vuxna Category socmedia_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Sociala Medier” menar vi hur ofta en person använder följande Sociala Medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Det vi tittar på i denna faktor är hur ofta en person använder ovanstående sociala nätverk.
Åldersfaktor Vuxna Category age_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Åldersfaktorn är en indikation på hur gamla personerna är som bor på en speciell adress. Höga poäng får de adresser som har en hög andel äldre personer. Låga poäng får de adresser med hög andel yngre människor.
Överskott av kapitalfaktor Vuxna Category surpcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Överskott av kapitalfaktor är baserad på variabeln: Överskott av kapital