Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / Sources / SCB
Statistiska centralbyrån

Below is a list of variables from SCB.

Belägenhetsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
FA-Region Belägenhetsadresser Category fareg SCB 01-01-2003 Okänd Indelningen baseras främst på pendlingsstatistik från 2003, men även på utvecklingstendenser i resmönstren.
H-Region Belägenhetsadresser Category hreg SCB 01-01-2003 Okänd Klassificeringen utifrån kommunens folkmängd 2002-12-31. Används inte som officiell indelning idag.

Familjer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal barn Familjer Distribution fam_chl_cou_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Boendeform Familjer Distribution fam_resityp_dis Cell-Kluster (Update postponed) SCB 01-01-2015 Årligt Typ av boende.
Bostadens byggnadsår Familjer Distribution fam_resibldy_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Disponibel inkomst (10 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis10 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Disponibel inkomst (6 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis6 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Familjestorlek Familjer Distribution fam_size_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Antal personer i familjen.
Familjestruktur Familjer Distribution fam_struc_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 16 och 19 år Familjer Fraction fam_chl_16t19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 7 och 15 år Familjer Fraction fam_chl_7t15_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn under 7 år Familjer Fraction fam_chl_u7_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn äldre än 19 år Familjer Fraction fam_chl_o19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Köpkraft Familjer Distribution fam_purpow_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Upplåtelseform Familjer Distribution fam_tenure_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Yngsta barns ålder Familjer Distribution fam_age_ychl_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt

Hushåll

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal barn Hushåll Distribution hou_chl_cou_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Bostadens byggnadsår Hushåll Distribution hou_resibldy_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Disponibel inkomst (10 grupper) Hushåll Distribution hou_inco_avail_dis10 Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat inne-håll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare re-dovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdrags-post vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäk-ningen.
Disponibel inkomst (6 grupper) Hushåll Distribution hou_inco_avail_dis6 Cell-Kluster SCB 01-01-2019 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat inne-håll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare re-dovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdrags-post vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäk-ningen.
Har barn mellan 16 och 19 år Hushåll Fraction hou_chl_16t19_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Har barn mellan 7 och 15 år Hushåll Fraction hou_chl_7t15_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Har barn under 7 år Hushåll Fraction hou_chl_u7_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Har barn äldre än 19 år Hushåll Fraction hou_chl_o19_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Hushållsstorlek Hushåll Distribution hou_size_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt Variabeln hushållsstorlek visar antalet personer i hushållet.
Hushållstyp Hushåll Distribution hou_struc_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Köpkraft Hushåll Distribution hou_purpow_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sam-mansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Upplåtelseform Hushåll Distribution hou_tenure_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Yngsta barns ålder Hushåll Distribution hou_age_ychl_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Avdrag för pensionssparande Personer Distribution per_deduct_pens_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2016 Årligt
Boende efter förenklad upplåtelseform Personer Distribution per_ownship_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Civilstånd Personer Distribution per_marsta_dis Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt Civilstånd utgår från hur man är registrerad i folkbokföringen. I ”gifta” ingår registrerad partner, i ”skilda” ingår separerad partner och i ”änkor/änklingar” ingår efterlevande partner.
Civilstånd efter kön Personer Distribution per_marsta_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Härkomst Personer Distribution per_origin_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Inkomstränta Personer Distribution per_inco_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Kön Personer Distribution per_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Person income decile Personer Distribution per_inco_10_dis Cell-Kluster SCB 01-01-2019 Årligt
Personlig inkomst Personer Distribution per_inco_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Totalt inbetald utgiftsränta Personer Distribution per_deduct_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt
Utbildningsnivå Personer Distribution per_edu_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt Variabeln utbildningsnivå baseras på befolkning i intervallet 25-64 år gamla.
Ålder Personer Distribution per_age_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2019 Årligt Ålder i slutet av året.

Postnummer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal hushåll Postnummer Integer hou_cou_pcode SCB 01-01-2019 Årligt
Antal personer Postnummer Integer per_cou_pcode SCB 01-01-2019 Årligt
Antal personer som är vuxen Postnummer Integer per_adult_cou_pcode SCB 01-01-2019 Årligt Om personen är vuxen.

SAMS-områden

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
SAMS-områden SAMS-områden Category sams_key SCB 01-06-2016 Okänd