Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / Sources / ZAP
ZAP

Below is a list of variables from ZAP.

Belägenhetsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
A-Region Belägenhetsadresser Category areg ZAP 13-09-2021 Månadsvis A-region (arbetsmarknadsregion) är ett svenskt statistiskt begrepp. Indelningen i de 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. Indelningen har inte ändrats sedan dess och är sedan 1990 i arbetsmarknadssammanhang ersatt av indelningen i lokala arbetsmarknadsregioner, LA-regioner.
Församling Belägenhetsadresser Category parish ZAP 13-09-2021 Månadsvis Den minsta administrativa enheten i Svenska kyrkan.
Husnummer (alfabetisk del) Belägenhetsadresser Text houno_alpha ZAP 13-09-2021 Månadsvis Adressens husnummerbokstav.
Husnummer (numerisk del) Belägenhetsadresser Text houno_num ZAP 13-09-2021 Månadsvis Adressens husnummer utan bokstav.
Husnumret Belägenhetsadresser Text houno ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Kommun Belägenhetsadresser Category muni ZAP 13-09-2021 Månadsvis Administrativ indelning för lokalt beslutsfattande.
Län Belägenhetsadresser Category laen ZAP 13-09-2021 Månadsvis Administrativ indelning för regionalt beslutsfattande.
Navn Belägenhetsadresser Text acadr_name ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Postnummer (3-ställig) Belägenhetsadresser Category pcod3 ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Postnummerområde Belägenhetsadresser Category pcodarea ZAP 13-09-2021 Månadsvis Sverige är i sorteringshänseende indelat i 86 postnummerområden. Ett postnummerområde består av en eller flera kommuner. Det finns undantag där en kommuns geografiska område kan tillhöra mer än ett postnummerområde. Postnummerområdets nummer utgörs av de två första siffrorna i postnumret som då återfinns i postnumren till alla postorter inom postnummerområdet.
Postort Belägenhetsadresser Category postort ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Postortnamn Belägenhetsadresser Text postortnam ZAP 13-09-2021 Månadsvis Namnet på postorten.
Vägnamn Belägenhetsadresser Text strname ZAP 13-09-2021 Månadsvis
ZAP-ID Belägenhetsadresser Integer acadr_key ZAP 13-09-2021 Månadsvis The ZAP-Id of an access address is a unique key for the access address that is assigned by Geomatic to all access addresses in the Geomatic's address database ZAP.

Bostadsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Lägenhetens läge på våningen Bostadsadresser Text aptloc ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Lägenhetsnummer Bostadsadresser Text aptnm ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Navn Bostadsadresser Text unadr_name ZAP 13-09-2021 Månadsvis
våning Bostadsadresser Text floor ZAP 13-09-2021 Månadsvis
ZAP-ID Bostadsadresser Integer unadr_key ZAP 13-09-2021 Månadsvis The ZAP-Id of a unit address is a unique key for the unit address that is assigned by Geomatic to all unit addresses in the Geomatic's address database ZAP.

Postnummer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Postnummer Postnummer Category pcode ZAP 13-09-2021 Månadsvis