Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / Matriklen
Matriklen

Matriklen er et register over ejendomme og jordstykker.

Below is a list of variables from Matriklen.

Bestemte faste ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
BFE nummer Bestemte faste ejendomme Integer bfe_key Matriklen 10-06-2024 Dagligt
Ejerlejlighedsnummer Bestemte faste ejendomme Text bfe_flatno Matriklen 10-06-2024 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er moderejendom Bestemte faste ejendomme Boolean bfe_ismother Matriklen 10-06-2024 Dagligt Angiver om ejendommen er en moderejendom for ejerlejligheder.
Landbrugsnotering Bestemte faste ejendomme Category bfe_farmnote Matriklen 10-06-2024 Dagligt Angiver hvorvidt ejendommen er noteret som landbrugsejendom og derfor har landbrugspligt.
Moderejendommens BFE nummer Bestemte faste ejendomme Integer bfe_mothrkey Matriklen 10-06-2024 Dagligt For ejerlejligheder angiver dette BFE nummer på den moderejendom, som ejerlejligheden tilhører.
Status Bestemte faste ejendomme Category bfe_status Matriklen 10-06-2024 Dagligt
Type Bestemte faste ejendomme Category bfe_type Matriklen 10-06-2024 Dagligt

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejendomme Text prop_matrstk_ejerlav_name Matriklen 10-06-2024 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn". Ejerlavsnavn stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Landsejerlavskode Ejendomme Integer prop_matrstk_ejerlav_key Matriklen 10-06-2024 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke. Landsejerlavskode stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.

Ejerlav

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejerlav Text ejerlav_name Matriklen 10-06-2024 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn".
Landsejerlavskode Ejerlav Integer ejerlav_key Matriklen 10-06-2024 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.

Jordstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Landsejerlavskode og matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_ejerlav_matrno Matriklen 10-06-2024 Dagligt Landsejerlavskoden og matrikelnummer sat sammen med bindestreg, f.eks. "450151-26e".
Matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_matrno Matriklen 10-06-2024 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for jordstykket Jordstykker Integer jordstyk_key Matriklen 10-06-2024 Dagligt
Registreret areal Jordstykker Numeric jordstyk_area Matriklen 10-06-2024 Dagligt Det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter.
Vandareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_water Matriklen 10-06-2024 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vandløb (sø, kanal m.v.), hvis dette er beregnet.
Vejareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_road Matriklen 10-06-2024 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vej, hvis dette er beregnet.