Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / CPR
Det centrale personregister

Det centrale personregister (CPR) indeholder alle personer, som har eller har haft officiel bopæl i Danmark eller Grønland. Personer, som er døde eller flyttet til udlandet, kan også findes i CPR.

Below is a list of variables from CPR.

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresseringsnavn Personer Text per_name_adr CPR 28-02-2024 Dagligt Adresseringsnavn kan være anderledes en personens officielle navn og vil aldrig være længere end 34 tegn. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal indgå i adresseringsnavnet.
C/O navn Personer Text per_careof CPR 28-02-2024 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CPR-nummer Personer Text per_cprno CPR 28-02-2024 Dagligt
CPR-status Personer Category per_cpr_status CPR 28-02-2024 Dagligt
CPR-status start dato Personer Date per_cpr_status_date CPR 28-02-2024 Dagligt Angiver ændringsdatoen for CPR status, dog kun for følgende status: Inaktiv, død, udrejst eller forsvunden.
Efternavn Personer Text per_name_last CPR 28-02-2024 Dagligt
Er på Robinsonlisten Personer Boolean per_advptect_robinson CPR 28-02-2024 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Fornavne Personer Text per_name_firsts CPR 28-02-2024 Dagligt Samtlige for- og mellemnavne registreret i CPR.
Kontaktadresse Personer Text per_adr_contact CPR 28-02-2024 Dagligt Adresse på kontaktperson, der kan indsættes i CPR-systemet når personen er udrejst, forsvundet eller død.
Kontaktadressens registreringsdato Personer Date per_adr_contact_date CPR 28-02-2024 Dagligt
Kreditadvarsel Personer Boolean per_credwarn CPR 28-02-2024 Dagligt En markering om kreditadvarsel vil være et signal til virksomheder om at udvise særlig opmærksomhed i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit. I mange tilfælde vil det være relevant at afslå lån eller kredit, fordi virksomheden har mistanke om, at den, der ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være. På den måde kan konkrete tilfælde af identitetsmisbrug forhindres.
Kreditadvarsel registreringsdato Personer Date per_credwarn_date CPR 28-02-2024 Dagligt
Navn Personer Text per_name CPR 28-02-2024 Dagligt
Navne- og adressebeskyttelse start dato Personer Date per_protect_date CPR 28-02-2024 Dagligt
Navne- og adressebeskyttet Personer Boolean per_protect CPR 28-02-2024 Dagligt Har en person navne- og adressebeskyttelse, vil alle navne- og adressefelter være blanke bortset fra evt. kontaktadresse.
Robinson-liste start dato Personer Date per_advptect_robinson_date CPR 28-02-2024 Dagligt
Tilflytningsdato Personer Date per_movdat CPR 28-02-2024 Dagligt Datoen hvor personen flyttede til den nuværende adresse.
Udlandsadresse Personer Text per_adr_foreign CPR 28-02-2024 Dagligt Udlandsadresse for udrejste personer. Adresselinierne er fritekstfelter og kan opdateres mens personen er udrejst. Personer, der udrejser, har ikke pligt at oplyse udlandsadresse til registrering i CPR.
Udlandsadressens registreringsdato Personer Date per_adr_foreign_date CPR 28-02-2024 Dagligt