Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / BBR
Bygnings- og boligregisteret

Below is a list of variables from BBR.

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal bolig-/erhvervsenheder Adgangsadresser Integer unit_cou_acadr BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal bygninger Adgangsadresser Integer bld_cou_acadr BBR 12-10-2019 Dagligt

Bolig-/erhvervsenheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_oth BBR 12-10-2019 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed.
Anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_v2 BBR 12-10-2019 Dagligt
Anvendelse (Udfases) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_com BBR 12-10-2019 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
Badeværelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_bath BBR 12-10-2019 Dagligt
Badforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_bath BBR 12-10-2019 Dagligt
BBR status Bolig-/erhvervsenheder Category unit_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Boligstørrelse Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_resi BBR 12-10-2019 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
Boligtype Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_geo BBR 12-10-2019 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data.
Boligtype (OIS) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_ois BBR 12-10-2019 Dagligt
Ejerforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_ownship BBR 12-10-2019 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR.
Energiforsyning Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_sup BBR 12-10-2019 Dagligt
Enhed BBR-ID Bolig-/erhvervsenheder Guid unit_key BBR 12-10-2019 Dagligt
Forsimplet anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_simple BBR 12-10-2019 Dagligt
Godkendt tom bolig Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_approempty BBR 12-10-2019 Dagligt
Husstandspotentiale Bolig-/erhvervsenheder Category unit_houpot BBR 12-10-2019 Dagligt Angiver hvor egnet et bolig-/erhvervsenhed er til privat helårsbeboelse. Kategorierne i denne variabel er defineret af Geomatic og baseret på oplysninger fra BBR.
Kondemneret Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_condem BBR 12-10-2019 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.
Køkkenforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_kitch BBR 12-10-2019 Dagligt
Lovlig anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_legaluse BBR 12-10-2019 Dagligt
Offentlig støtte Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resi_pubsubsi BBR 12-10-2019 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_agent BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_total BBR 12-10-2019 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal.
Toiletforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_toilet BBR 12-10-2019 Dagligt
Udlejningsforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_rentalstat BBR 12-10-2019 Dagligt
Vandskyllende toiletter Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_toilet BBR 12-10-2019 Dagligt
Varmeinstallation Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_instal BBR 12-10-2019 Dagligt
Værelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms BBR 12-10-2019 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.
Værelser til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_com BBR 12-10-2019 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 12-10-2019 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 12-10-2019 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 12-10-2019 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 12-10-2019 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 12-10-2019 Dagligt
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 12-10-2019 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 12-10-2019 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 12-10-2019 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 12-10-2019 Dagligt
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 12-10-2019 Dagligt
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 12-10-2019 Dagligt
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 12-10-2019 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Lejligheder med køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wkitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der har eget køkken.
Lejligheder uden køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wokitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der ikke har eget køkken.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 12-10-2019 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 12-10-2019 Dagligt
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 12-10-2019 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 12-10-2019 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 12-10-2019 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 12-10-2019 Dagligt
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 12-10-2019 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 12-10-2019 Dagligt
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 12-10-2019 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 12-10-2019 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 12-10-2019 Dagligt
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 12-10-2019 Dagligt

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal bolig-/erhvervsenheder Ejendomme Integer unit_cou_prop BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal bygninger Ejendomme Integer bld_cou_prop BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal grunde Ejendomme Integer ground_cou_prop BBR 12-10-2019 Dagligt

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Enhedsadresser Numeric unadr_area_oth BBR 12-10-2019 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed. Andet areal stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Antal bolig-/erhvervsenheder Enhedsadresser Integer unit_cou_unadr BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal værelser Enhedsadresser Numeric unadr_rooms BBR 12-10-2019 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt. Værelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse. .
Anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_v2 BBR 12-10-2019 Dagligt Anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Anvendelse (Udfases) Enhedsadresser Category unadr_usage BBR 12-10-2019 Dagligt Anvendelse (Udfases) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Areal til erhverv Enhedsadresser Numeric unadr_area_com BBR 12-10-2019 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Areal til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Badeværelser Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_bath BBR 12-10-2019 Dagligt Badeværelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Badforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_bath BBR 12-10-2019 Dagligt Badforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligstørrelse Enhedsadresser Numeric unadr_area_resi BBR 12-10-2019 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Enhedsadresser Category unadr_resityp_geo BBR 12-10-2019 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype (OIS) Enhedsadresser Category unadr_resityp_ois BBR 12-10-2019 Dagligt Boligtype (OIS) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ejerforhold Enhedsadresser Category unadr_ownship BBR 12-10-2019 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af fjernvarme Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_remote_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Fjernvarme stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af naturgas Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_gas_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Gas stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af olie Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_oil_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Olie stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energiforsyning Enhedsadresser Category unadr_nrg_sup BBR 12-10-2019 Dagligt Energiforsyning stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Enhed BBR-ID Enhedsadresser Guid unadr_primunit_key BBR 12-10-2019 Dagligt Enhed BBR-ID stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Er hustandsegnet Enhedsadresser Boolean unadr_housuita BBR 12-10-2019 Dagligt Geomatic's vurdering af om adressen kan beboes af en husstand. Dette er baseret på anvendelseskoder og dispentationer til helårsbeboelse i BBR. Der vil således også forekomme sommerhuse med blandt disse, men kun såfremt disse har dispentation. Selvom en adresse ikke er markeret som husstandsegnet, kan det ikke udelukkes, at den alligevel er beboet.
Fjernvarme Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_remote_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Fjernvarme stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Forsimplet anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_simple BBR 12-10-2019 Dagligt Forsimplet anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Gas Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_gas_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Gas stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Godkendt tom bolig Enhedsadresser Category unadr_usage_approempty BBR 12-10-2019 Dagligt Godkendt tom bolig stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Husets alder Enhedsadresser Numeric unadr_age BBR 12-10-2019 Dagligt Husets alder stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Husstandspotentiale Enhedsadresser Category unadr_houpot BBR 12-10-2019 Dagligt Angiver hvor sikkert det er en adresse anvendes til privat helårsbeboelse. Dette er dels baseret på oplysninger om personers adresse i CRP kilder og teledata, samt oplysninger fra BBR.
Kondemneret Enhedsadresser Category unadr_usage_condem BBR 12-10-2019 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker. Kondemneret stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Køkkenforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_kitch BBR 12-10-2019 Dagligt Køkkenforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Lovlig anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_legaluse BBR 12-10-2019 Dagligt Lovlig anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Offentlig støtte Enhedsadresser Category unadr_resi_pubsubsi BBR 12-10-2019 Dagligt Offentlig støtte stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Olie Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_oil_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Olie stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ombygget Enhedsadresser Category unadr_recon BBR 12-10-2019 Dagligt Ombygget stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ombygningsår Enhedsadresser Date unadr_reconyear BBR 12-10-2019 Dagligt Ombygningsår stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opførelsesår Enhedsadresser Date unadr_conyear BBR 12-10-2019 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat BBR 12-10-2019 Dagligt Afledt opvarmningsmiddel beregnet af Geomatic baseret på BBR data. Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Samlet areal Enhedsadresser Numeric unadr_area_total BBR 12-10-2019 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal. Samlet areal stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Supplerende varmeinstallation Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat_instal2 BBR 12-10-2019 Dagligt Supplerende varmeinstallation stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Enhedsadresser Category unadr_roof BBR 12-10-2019 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Toiletforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_toilet BBR 12-10-2019 Dagligt Toiletforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Udlejningsforhold Enhedsadresser Category unadr_usage_rentalstat BBR 12-10-2019 Dagligt Udlejningsforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Vandskyllende toiletter Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_toilet BBR 12-10-2019 Dagligt Vandskyllende toiletter stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Værelser til erhverv Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_com BBR 12-10-2019 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. Værelser til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Etager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Etager Numeric floor_area_access BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af lovlig beboelse i kælder Etager Numeric floor_area_basmntlegl BBR 12-10-2019 Dagligt
Areal af udnyttet del af tagetage Etager Numeric floor_area_roofused BBR 12-10-2019 Dagligt
BBR status Etager Category floor_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Etagebetegnelse Etager Text floor_name BBR 12-10-2019 Dagligt
Etagetype Etager Category floor_type BBR 12-10-2019 Dagligt
Kælderareal Etager Numeric floor_area_basement BBR 12-10-2019 Dagligt Kælder hvor loft er mindre end 1,25 m over terræn.
Nøgle for etagen Etager Guid floor_key BBR 12-10-2019 Dagligt
Samlet areal af etage Etager Numeric floor_area_total BBR 12-10-2019 Dagligt Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk.

Grunde

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Afløbsforhold Grunde Category ground_drain BBR 12-10-2019 Dagligt Grundens afløbsforhold er registreret medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb på grunden, er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene på bygningsniveau for hver enkelt bygning på grunden.
Afløbsforholdstilladelse Grunde Category ground_drainappr BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Grunde Integer unit_cou_ground BBR 12-10-2019 Dagligt
Antal bygninger Grunde Integer bld_cou_ground BBR 12-10-2019 Dagligt
BBR status Grunde Category ground_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Grund BBR-Id Grunde Guid ground_key BBR 12-10-2019 Dagligt
Nybyggeri Grunde Boolean ground_newconst BBR 12-10-2019 Dagligt
Sikkerhedsklassifikation Grunde Category ground_secucls BBR 12-10-2019 Dagligt
Vandforsyning Grunde Category ground_watersupl BBR 12-10-2019 Dagligt

Husstandsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Boligstørrelse Husstandsadresser Distribution houadr_area_resi_dis Geomatic OIS-klynger BBR 12-10-2019 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Husstandsadresser Distribution houadr_resityp_geo_dis Geomatic OIS-klynger BBR 12-10-2019 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ejerforhold Husstandsadresser Distribution houadr_ownship_dis Geomatic OIS-klynger BBR 12-10-2019 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opførelsesår Husstandsadresser Distribution houadr_conyear_dis Geomatic OIS-klynger BBR 12-10-2019 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Husstandsadresser Distribution houadr_nrg_heat_dis Geomatic OIS-klynger BBR 12-10-2019 Dagligt Afledt opvarmningsmiddel beregnet af Geomatic baseret på BBR data. Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Husstandsadresser Distribution houadr_roof_dis Geomatic OIS-klynger BBR 12-10-2019 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Opgang/indgang

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
BBR status Opgang/indgang Category entrance_status BBR 12-10-2019 Dagligt
Elevator Opgang/indgang Boolean entrance_elevator BBR 12-10-2019 Dagligt
Nøgle for opgangen Opgang/indgang Guid entrance_key BBR 12-10-2019 Dagligt