Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / ZAP
ZAP

ZAP er Geomatics egen adressedatabase, som er baseret på Danmarks Adresseregister (DAR) og suppleret med adresser fra andre kilder (fx CVR).

Below is a list of variables from ZAP.

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Adgangsadresser Integer acadr_key ZAP 29-11-2023 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer.
Adgangsadressens DAR-ID Adgangsadresser Guid acadr_bbrid ZAP 29-11-2023 Dagligt DAR-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle for adgangsadressen, som bliver tildelt alle adgangsadresser i DAR. I modsætning til KVH nøglen, er DAR-Id'et konstant over tid, og ændre sig ikke hvis fx en adgangsadresse skifter husnummer. Tidligere var dette ID kendt som BBR-Id. Nogle adresser findes endnu ikke i DAR, og vil derfor ikke have et DAR-Id. Alternativt kan man bruge Geomatics ZAP-Id, som bliver tildelt alle adresser.
Adgangsadressens fulde navn Adgangsadresser Text acadr_name ZAP 29-11-2023 Dagligt Bemærk dette navn indeholder ikke evt. etage og sidedør og er derfor ikke egnet til addressering.
Antal enhedsadresser Adgangsadresser Integer unadr_cou_acadr ZAP 29-11-2023 Dagligt
Har enhedsadresser Adgangsadresser Boolean acadr_hasunits ZAP 29-11-2023 Dagligt Angiver om adgangsadressen har mere end en enhedsadresse.
Husnummer Adgangsadresser Text houno ZAP 29-11-2023 Dagligt Husnummeret for en adresse inklusiv evt. husbogstav.
Husnummer (alfabetisk del) Adgangsadresser Text houno_alpha ZAP 29-11-2023 Dagligt Husbogstavet for en adresse.
Husnummer (numerisk del) Adgangsadresser Text houno_num ZAP 29-11-2023 Dagligt Husnummeret for en adresse uden evt. husbogstav.
Kommune Adgangsadresser Category muni ZAP 29-11-2023 Dagligt Ved kommune forstås administrativ inddeling af Danmark og Grønland (inklusive Christiansø og områder uden for kommunal inddeling i Grønland).
Kommuner 1974-2002 Adgangsadresser Category muni_2002 ZAP 29-11-2023 Dagligt Kommunerne som de så ud i årene 1974-2002. Altså før kommunesammenlægningen på Bornholm i 2003, oprettelsen af Ærø Kommune i 2006 og kommunalreformen i 2007.
Koordinater for adgangsadresse Adgangsadresser Point acadr_loc ZAP 29-11-2023 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
KVH Adgangsadresser Text kvh ZAP 29-11-2023 Dagligt KVH er en unik identifikator for an adgangsadresse, og er opbygget som følger: KKKVVVVHHHH, hvor K=kommunekode, V=vejkode, H=husnummer. KVH er ikke konstant over tid, da den vil ændre sig hvis en adresse f. eks. skifter husnummer eller kommunekode. BBR-ID og ZAP-ID er derfor bedre alternativer som nøgle for en adgangsadresse.
KVH (DAWA format) Adgangsadresser Text kvh_dawa ZAP 29-11-2023 Dagligt KVH i DAWAs format, som afviger fra Geomatic KVHX format. Vi anbefaler ligesom DAWA ikke at anvende KVHX til andet end eksisterende systemer, som allerede bruger KVH som nøgle. Læs mere om DAWAs KVH definition her: https://dawa.aws.dk/adressedok#adresse_kvhx (direkte link findes ikke, men scroll lidt ned).
Postdistrikt Adgangsadresser Category postdist ZAP 29-11-2023 Dagligt
Postdistriktsnavn (bynavn) Adgangsadresser Text pdisname ZAP 29-11-2023 Dagligt Navnet på postditriktet også ofte omtalt som bynavnet. Indgår i postadressen efter postnummeret. Eksempler: "Horsens", "København K".
Region Adgangsadresser Category region ZAP 29-11-2023 Dagligt Ved regioner forstås den administrative inddeling af Danmark i fem regioner i Danmark samt Grønland Amtskommune.
Sogn Adgangsadresser Category parish ZAP 29-11-2023 Dagligt
Status Adgangsadresser Category acadr_status ZAP 29-11-2023 Dagligt
Stednavn Adgangsadresser Text stednavn ZAP 29-11-2023 Dagligt Angiver adressens stednavn, som det er registreret i CPR.
Vejadresseringsnavn Adgangsadresser Text strname_abv ZAP 29-11-2023 Dagligt Et forkortet vejnavn på højst 20 tegn. F.eks. "Dronn. Christines V.". Hvis vejnavnet ikke overstiger 20 tegn, er vejadresseringsnavnet det samme som vejnavnet.
Vejkode Adgangsadresser Text acadr_strcode ZAP 29-11-2023 Dagligt
Vejnavn Adgangsadresser Text strname ZAP 29-11-2023 Dagligt

Bestemte faste ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Bestemte faste ejendomme Integer bfe_acadr_key ZAP 29-11-2023 Dagligt Nøglen for det husnummer der er beliggenhedsadresse for ejendommen. Kun sat hvis nøglen for adressen ikke er sat.
Adgangsadressens fulde navn Bestemte faste ejendomme Text bfe_acadr_name ZAP 29-11-2023 Dagligt Bemærk dette navn indeholder ikke evt. etage og sidedør og er derfor ikke egnet til addressering. Adgangsadressens fulde navn stammer fra beliggenhedshusnummeret på den bestemte faste ejendom.
Enhedsadressens fulde navn Bestemte faste ejendomme Text bfe_unadr_name ZAP 29-11-2023 Dagligt Enhedsadressens fulde navn stammer fra beliggenhedsadressen på den bestemte faste ejendom.
Enhedsadressens ZAP-ID Bestemte faste ejendomme Integer bfe_unadr_key ZAP 29-11-2023 Dagligt Nøglen for den adresse der er beliggenhedsadresse for ejendommen.

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Ejendomme Integer prop_acadr_key ZAP 29-11-2023 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer. Adgangsadresse ZAP-ID stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Enhedsadressens ZAP-ID Ejendomme Integer prop_unadr_key ZAP 29-11-2023 Dagligt ZAP-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle enhedsadresser adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVHX-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en enhedsadresse skifter husnummer eller sidedørsbetegnelse. Enhedsadressens ZAP-ID stammer fra enhedsadressen for ejendommen på ejendommen.
Postnr adresselinje Ejendomme Text prop_acadr_pcode_pcodeline ZAP 29-11-2023 Dagligt Postnummer efterfulgt af postdistriktsnavn (bynavn). Formateret sådan som postnummer addresselinjen bør skrives til addressering. Postnr adresselinje stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adressen findes i BBR Enhedsadresser Boolean unadr_origin_bbr ZAP 29-11-2023 Dagligt Enhedsadressen findes in BBR's adresse-register.
Adressen findes i CVR Enhedsadresser Boolean unadr_origin_cvr ZAP 29-11-2023 Dagligt Enhedsadressen optræder som adresse for en virksomhed i CVR-registeret.
Enhedsadressens DAR-ID Enhedsadresser Guid unadr_bbrid ZAP 29-11-2023 Dagligt DAR-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle for enhedsadressen, som bliver tildelt alle enhedsadresser i DAR. I modsætning til KVH nøglen, er DAR-Id'et konstant over tid, og ændre sig ikke hvis fx en enhedsadresse skifter husnummer. Tidligere var dette ID kendt som BBR-Id. Nogle adresser findes endnu ikke i DAR, og vil derfor ikke have et DAR-Id. Alternativt kan man bruge Geomatics ZAP-Id, som bliver tildelt alle adresser.
Enhedsadressens fulde navn Enhedsadresser Text unadr_name ZAP 29-11-2023 Dagligt
Enhedsadressens ZAP-ID Enhedsadresser Integer unadr_key ZAP 29-11-2023 Dagligt ZAP-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle enhedsadresser adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVHX-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en enhedsadresse skifter husnummer eller sidedørsbetegnelse.
Etage Enhedsadresser Text floor ZAP 29-11-2023 Dagligt Angiver adressens etage på formen K9,…, K3, K2, KL, ST, 01, 02,…, 99.
KVHX Enhedsadresser Text kvhx ZAP 29-11-2023 Dagligt KVHX er en unik identifikator for an enhedsadresse, og er opbygget som følger: KKKVVVVHHHHEESSSS, hvor K=kommunekode, V=vejkode, H=husnummer, E=etage, S=sidebetegnelse/dørnummer (numeriske værdier foranstilles med 0’er). KVHX er ikke konstant over tid, da den vil ændre sig hvis en adresse f. eks. skifter husnummer eller kommunekode. BBR-ID og ZAP-ID er derfor bedre alternativer som nøgle for en enhedsadresse.
KVHX (DAWA format) Enhedsadresser Text kvhx_dawa ZAP 29-11-2023 Dagligt KVHX i DAWAs format, som afviger fra Geomatic KVHX format. Vi anbefaler ligesom DAWA ikke at anvende KVHX til andet end eksisterende systemer, som allerede bruger KVHX som nøgle. Læs mere om DAWAs KVHX definition her: https://dawa.aws.dk/adressedok#adresse_kvhx.
Lokalitet Enhedsadresser Text lokalitet ZAP 29-11-2023 Dagligt Et historisk og permanent bygningsnavn, gårdnavn eller lignende knyttet til en eller flere adgangsadresser. Lokalitet er angivet af komunerne og er en del af den officielle adressebetegnelse. Lokalitet er registreret i CPRs vejregister.
Robinson-adresse Enhedsadresser Boolean unadr_robinson ZAP 29-11-2023 Dagligt Angiver en eller flere personer på adressen optræder på den aktuelle udgave af robinsonlisten. .
Sidedør Enhedsadresser Text suite ZAP 29-11-2023 Dagligt Angiver adressens sidebetegnelse, såsom TH, MF, TV, eller adressens dørbetegnelse, hvor numeriske værdier får foranstillede 0'er.
Status Enhedsadresser Category unadr_status ZAP 29-11-2023 Dagligt
Vejnavn addresselinje Enhedsadresser Text unadr_streetline ZAP 29-11-2023 Dagligt Vejnavn og husnummer efterfulgt af evt. etage og side/dør. Formateret sådan som vejnavn adresselinjen bør skrives til adressering. F. eks. "Vesterbrogade 12A, 2. tv", "Nygade 32".

Postnummerveje

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Navn Postnummerveje Text pcstreet_name ZAP 29-11-2023 Dagligt
Nøgle for postnummervejen Postnummerveje Integer pcstreet_key ZAP 29-11-2023 Dagligt
Vejadresseringsnavn Postnummerveje Text pcstreet_strname_abv ZAP 29-11-2023 Dagligt Et forkortet vejnavn på højst 20 tegn. F.eks. "Dronn. Christines V.". Hvis vejnavnet ikke overstiger 20 tegn, er vejadresseringsnavnet det samme som vejnavnet.
Vejnavn Postnummerveje Text pcstreet_strname ZAP 29-11-2023 Dagligt

Postnumre

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Postnr adresselinje Postnumre Text pcodeline ZAP 29-11-2023 Dagligt Postnummer efterfulgt af postdistriktsnavn (bynavn). Formateret sådan som postnummer addresselinjen bør skrives til addressering.
Postnummer Postnumre Category pcode ZAP 29-11-2023 Dagligt Et firecifret tal, som knyttes til et geografisk område. Postnummeret anføres i forbindelse med adressering af forsendelser for at lette sorteringen af posten.