Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / Danmarks statistik
Danmarks statistik

Below is a list of variables from Danmarks statistik.

Adults

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Beskæftigelse Adults Distribution adu_empl_level_v2_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt

Celler

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal husstande Celler Integer hou_cou_cell100 Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Antallet af husstande i cellen.
Antal personer Celler Integer per_cou_cell100 Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Antallet af personer i cellen. Natbefolkning.

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal husstande Enhedsadresser Numeric hou_cou_unadr Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt
Antal personer Enhedsadresser Numeric per_cou_unadr Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt

Husstande

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Aldersdecil Husstande Category age_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Aldersfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige alder på den ældste i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er gennemsnitsalderen på den ældste i husstanden. Aldersfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i ét af de yderlige spektre, altså enten unge eller ældre. Såfremt din målgruppe er midaldrende, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Ældste person i husstanden.
Bilrådighed Husstande Distribution hou_car_avail_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Antal personbiler til rådighed i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en eller mere end en bil. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højst 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Bilrådighedsdecil Husstande Category car_avail_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Bilfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af husstande uden bilrådighed inden for klyngen/cellen. Jo lavere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at der ingen biler findes i husstanden. Bilfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen biler eller mange biler. Såfremt din målgruppe har én bil, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Bilrådighed.
Børn i husstanden Husstande Distribution hou_chl_cou_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Antallet af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en, to eller flere end to børn.
Børnedecil Husstande Category chl_cou_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Børnefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter det gennemsnitlige antal børn i husstandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des flere børn findes der gennemsnitligt i husstanden. Børnefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen børn eller mange børn. Såfremt din målgruppe har nogle, men ikke nødvendigvis mange, børn, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Børn i familien.
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Civilstanden i husstanden. Enlige er defineret som personer, som ikke lever eller bor sammen med en partner. Par er defineret som to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fem typer: 1. Ægtepar (to personer, der er gift - og ikke skilt herefter - med hinanden) 2. Registreret partnerskab (to personer registreret i partnerskab med hinanden, og partnerskabet er ikke blevet opløst herefter) 3. Ægtepar af samme køn 4. Samlevende par (to personer, der ikke er i ægteskab eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn ifølge CPR) 5. Samboende par (to personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nært familieskab med hinanden). Andet er defineret som følgende: 1. Ikke hjemmeboende børn (under 18 år) 2. Andre husstande bestående af flere familier
Civilstandsdecil Husstande Category marsta_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Civilstandsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par bor i husstanden. Civilstandsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe i de yderlige spektre, altså hvor andelen af par er enten meget høj eller meget lav.
Familietype Husstande Distribution hou_struc_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Angiver typen af husstand baseret på civilstand og børn. Børn defineres som hjemmeboende børn under 18 år. Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Familietype (civilstand) Husstande Distribution hou_struc_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Angiver typen af husstand baseret på civilstand og børn. Børn defineres som hjemmeboende børn under 18 år. Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Familietypedecil Husstande Category hou_struc_v2_fac Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Familietypefaktor inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par med børn i husstanden. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par med børn bor i husstanden. Familietypefaktor er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, som enten i høj eller lav grad består af par med børn. Såfremt du er fokuseret på andre familietyper, herunder par uden børn eller enlige med/uden børn, anbefaler vi den bagvedliggende variabel: Familietype.
Firmabil Husstande Fraction hou_car_comp_fra Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Angiver om en eller flere i husstanden har rådighed over firmabil.
Formuedecil (v2) Husstande Category hou_wealth_v2_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue. Indkomstår er det foregående år for variablens version.
Formuefaktor Husstande Category wealth_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue.
Gennemsnitlig socialklasse Husstande Numeric hou_socgrp_score_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Rangerer socialklasseklyngerne ud fra andelen af husstande i klyngen, der tilhører socialklasse 1 (overklasse) og socialklasse 2 (højere middelklasse). Denne variabel garanterer ikke stabilitet af absolutte værdier og bør derfor alene anvendes til rangering.
Gns. alder (ældste person i husstanden) Husstande Numeric hou_age_oldst_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Den gennemsnitlige alder for den ældste person i husstanden.
Gns. bilrådighed Husstande Numeric hou_car_avail_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Antal personbiler til rådighed i husstanden. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højest 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Gns. børn i husstanden Husstande Numeric hou_chl_cou_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Det gennemsnitlige antal af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden.
Gns. husstandens disponible indkomst Husstande Numeric hou_inco_avail_avg Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Gns. husstandens samlede formue Husstande Numeric hou_wealth_avg Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede formue (v2) Husstande Numeric hou_wealth_v2_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier over og under 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede nettoformue Husstande Numeric hou_wealth_net_avg Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandsformue (intervaller) Husstande Category hou_wealth_v2_avgrange Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsnettoformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til nettoformuefaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske nettoformue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede nettoformue et mere korrekt billede af nettoformuefordelingen i et udvalg af husstande. Indkomstår er 2015.
Gns. husstandsformue (intervaller)  This variable is no longer being updated. Husstande Category hou_wealth_avgrange Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til formuefaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske formue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede formue et mere korrekt billede af formuefordelingen i et udvalg af husstande.
Gns. husstandsindkomst Husstande Numeric hou_inco_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Den samlede brutto indkomst i husstanden.
Gns. husstandsindkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_avgrange Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsindkomst i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til husstandsindkomstfaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske indkomst oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandsindkomsten et mere korrekt billede af indkomstfordelingen i et udvalg af husstande.
Gns. højeste personlige indkomst Husstande Numeric hou_inco_high_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Brutto indkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst.
Gns. højeste personlige indkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_high_avgrange Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige højeste personlige indkomst i en vejbidsklynge i ti intervaller. Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske højeste personlige indkomst oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for den højeste personlige indkomst et mere korrekt billede af fordelingen af den højeste personlige indkomst i et udvalg af husstande.
Gns. uddannelseslængde Husstande Numeric hou_edu_len_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Uddannelseslængde for den i husstanden højest uddannede persons højeste gennemførte uddannelse.
Husstandens disponible indkomst Husstande Distribution hou_inco_avail_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Husstandens samlede formue Husstande Distribution hou_wealth_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede formue (v2) Husstande Distribution hou_wealth_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier over og under 10 millioner kroner.
Husstandens samlede nettoformue Husstande Distribution hou_wealth_net_dis Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformuen i husstanden fordelt på percentiler. Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis8 Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Den samlede brutto indkomst i husstanden.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomstdecil Husstande Category inco_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Husstandsindkomstfaktoren beskriver husstandsindkomsten i husstanden. Den er baseret på den gennemsnitlige husstandsindkomst i klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige husstandsindkomst i husstanden. Husstandsindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik husstandsindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en husstandsindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig husstandsindkomst.
Højeste beskæftigelse i husstanden Husstande Distribution hou_empl_level_v2_high_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt
Højeste gennemførte uddannelse Husstande Distribution hou_edu_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Uddannelsen for den i husstanden højest uddannede persons højeste gennemførte uddannelse.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis8 Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Brutto indkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Nettoformuedecil Husstande Category hou_wealth_net_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige nettoformue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige nettoformue i husstanden. Nettoformuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik nettoformuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en nettoformue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig nettoformue. Indkomstår er 2015
Personindkomstdecil Husstande Category inco_high_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Personindkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af den højeste personindkomst i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den højeste personindkomst i gennemsnit for husstanden. Personindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik personindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har den højeste personindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig højeste personindkomst.
Socialklasse Husstande Distribution hou_socgrp_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Socialklasse er baseret på andelen af husstande i klyngen, der er i henholdsvis: overklassen, højere middelklasse, middelklassen, arbejderklassen eller underklassen. Den bagvedliggende variabel bruger definitionen fra Det Danske Klassesamfund, som uddybes her: www.klassesamfund.dk
Socialklassedecil Husstande Category socgrp_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Socialklassefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af socialgrupper. Jo højere faktoren er, des højere en andel er i overklassen.
Uddannelsesdecil Husstande Category edu_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Uddannelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige uddannelseslængde på den længste uddannelse i hustandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des længere er uddannelsen i gennemsnit for den i husstanden med længste uddannelse. Uddannelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af uddannelser, da én med folkeskole, 10. klasse og en to-årig erhvervsfaglig uddannelse vil have samme uddannelseslængde som én, der har folkeskole og en almen gymnasiel uddannelse. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af uddannelser, som giver et billede af uddannelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tager beskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i uddannelsestyperne. Uddannelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså enten har en lang eller kort uddannelse. Såfremt din målgruppe har en bestemt type uddannelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Højeste gennemførte uddannelse.
Ældste person i husstanden Husstande Distribution hou_age_oldst_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Alder for den ældste person i husstanden fordelt på ni aldersintervaller.

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder Personer Distribution per_age_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Andelen af personer i husstanden fordelt på 11 intervaller.
Alder Personer Distribution per_age_dis101 Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Andelen af personer i husstanden fordelt på alderen 0-100 år.
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Beskæftigelsesvariablen er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO).
Beskæftigelsesdecil Personer Category empl_level_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Beskæftigelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i beskæftigelse i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er gennemsnitligt i beskæftigelse. Beskæftigelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af beskæftigelse, da et område med høj andel af beskæftigede kan være topledere såvel som lønmodtagere på grundniveau. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af beskæftigelse, som giver et billede af beskæftigelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tagerbeskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i besæftigelsestyperne. Beskæftigelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor der er en høj eller lav andel af beskæftigede. Såfremt din målgruppe har en bestemt type af beskæftigelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Beskæftigelse.
Er i beskæftigelse Personer Fraction per_empl_isempld_fra Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Andelen af personer, der er i beskæftigelse på husstanden.
Herkomst Personer Distribution per_origin_dis Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin20_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin5_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomstdecil Personer Category per_origin5_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2021 Årligt Herkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i fem lige store grupper (kvintiler), sorteret efter hvor stor en andel, der har dansk herkomst i husstanden. Jo lavere faktoren er, des større en andel har dansk herkomst. Herkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der har dansk eller vestlig herkomst mellem faktor 1 og 4; eller i mindre grad skelner mellem typen af udenlandsk herkomst. Såfremt din målgruppe har en specifik udenlandsk herkomst (baseret på regioner, ikke lande), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Herkomst - 5 grupper. Herkomstvariablen findes også på 20 grupper.